Loading

Drogredenen

 

Foute argumentaties noemen we ook wel drogredenen. We bespreken de volgende drogredenen:

Het onjuist gebruik van een argumentatieschema

 1. De onjuiste oorzaak – gevolgrelatie
  Er wordt tussen twee zaken een oorzaak-gevolgrelatie gelegd, terwijl die er niet is.

  Veel ouderen die op een e-bike rijden hebben een ongeval gehad, dus is het rijden met een e-bike gevaarlijk.
 2. De verkeerde vergelijking
  Je vergelijkt onterecht twee zaken met elkaar.

  Volgens de NS hoeft in de sprinter geen wc te zitten. In een bus zit die toch ook niet.
 3. De overhaaste generalisatie
  Op grond van een of een enkel voorval wordt er een conclusie getrokken die voor alle gevallen geldt.

  Mijn opa dronk elke dag een paar glazen jenever en is 98 jaar geworden, alcohol drinken is dus helemaal niet ongezond.
 4. De cirkelredenering
  Bij een cirkelredenering herhaal je je standpunt, alleen anders geformuleerd.

  God bestaat omdat het in de bijbel staat, en wat in de bijbel staat is waar omdat het Gods woord is.

Het onjuist gebruik van een discussieregel

 1. De persoonlijke aanval
  Je valt de persoon aan en niet zijn argument(en).

  Wat weet jij van nu gezondheid, jij weegt zelf 105 kilo!
 2. Het ontduiken van de bewijslast
  Je keert de bewijslast om en laat de tegenpartij het tegendeel bewijzen.
  Dat hoef ik niet te bewijzen, dat ís gewoon zo!
 3. Het vertekenen van een standpunt
  Je legt de tegenpartij woorden in de mond waarvan de onjuistheid moeilijk is te bewijzen.

  Ga jij niet mee naar de wedstrijd? Dus jij gaat je lekker zitten vervelen in je eentje?
 4. Het bespelen van het publiek
  Je beweert zaken waartegen iemand moeilijk kan ingaan.

  Je bent toch niet goed bij je hoofd als je daar wil wonen.
 5. Een onjuist beroep op autoriteit
  Je beroept je op een bekend persoon, maar die persoon hoeft van het onderwerp helemaal niets af te weten of hij heeft belang bij de zaak.

  Condooms verergeren de verspreiding van aids, want dat zegt de paus.

 

Oefening 1 drogredenen

 
Oefening 2 drogredenen

 

 

 

IMG_0001_NEW