Loading

Klinkers en medeklinkers

Klinkers en medeklinkers

Als je wil weten of een klinker of medeklinker enkel of dubbel geschreven moet worden, moet je eerst weten hoe je een woord in lettergrepen verdeeld. Je kan dan bepalen of een lettergreep open of gesloten is. Als je dat weet, kan je vaststellen of je één of twee klinkers of medeklinkers moet schrijven.

De belangrijkste richtlijn is:

Hoor je aan het eind van de klankgroep een korte klinker [/a/, /e/, /i/, /o/ of /u/]? Dan schrijf je daarna twee dezelfde medeklinkers als er na die medeklinker nog een onbeklemtoonde lettergreep volgt.

Voorbeeld:

bal –  len (van bal = korte klinker)

ba – len (ba is van baal = lange klinker)

Zie ook de regels bij:

 

Korte en lange klinkers

klinkers from TUTOR on Vimeo.

De klank van klinkers

Tweeklanken

Tweeklanken (of diftong) zijn combinaties van twee verschillende klinkers binnen een lettergreep.

De belangrijkste tweeklanken zijn au en ou, ei en ij en ui. Maar ook de klanken ai, oi, ooi en oei worden als tweeklanken beschouwd.

Zie ook Wikipedia

 

Moeilijke woorden

Het Nederlands kent nog heel veel andere zogenaamde ‘moeilijke woorden’ waarvan de schrijfwijze voor veel leerlingen (en volwassenen) onduidelijk is. Het leren van de regels bij deze woorden levert vaak weinig resultaat op. De volgende oefeningen kunnen veelvuldig herhaald worden zodat een zekere automatisering optreedt.