Loading

Overig

 1. Oefening 1 verwijswoorden
 2. Oefening 2 verwijswoorden
 3. Oefening 3 verwijswoorden nieuw!
 4. Oefening stijlfiguren
 5. Oefening beeldspraak
 6. Congruentie
 7. Contaminaties
 8. Herhaling, tautologie of pleonasme?
 9. Woordvolgorde (niveau brugklas, 2 havo/vwo en hoger)
 10. Woordvolgorde en ontspoorde zinnen
 11. Weglating (samentrekking)
 12. Verbindingswoorden 1
 13. Verbindingswoorden 2
 14. Oefening beknopte bijzinnen
 15. Oefening inversie
 16. Oefening dat/als-constructie
 17. Oefening onjuiste herhaling
 18. Oefening contaminatie/dubbele ontkenning
 19. Toets taalfouten
 20. Oefening betekenisverschillen 1
 21. Oefening betekenisverschillen 2
 22. Synoniemen
 23. Alliteratie
 24. Vergelijkingen (niveau brugklas, 2 havo/vwo en hoger)
 25. Tegenstellingen 1 (niveau onderbouw havo/vwo)
 26. Tegenstellingen 2 (niveau bovenbouw havo/vwo)
 27. Raad het woord (niveau groep 8/ brugklas)
 28. Moeilijke woorden *
  Moeilijke woorden**
  Moeilijke woorden ***
  (* = niveau 1, 2 havo/vwo, ** = niveau 3, 4 havo, 3vwo, *** = niveau 5havo, 4, 5 en 6 vwo)
 29. Oefening woorddelen (niveau 3, 4 havo, 3vwo,)
 30. Duitse woorden in het Nederlands 1
 31. Duitse woorden in het Nederlands 2 nieuw!
 32. De betekenis van Engelse werkwoorden
 33. Franse woorden in het Nederlands
 34. Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands
 35. Latijnse afkortingen
 36. Griekse woorden in het Nederlands
 37. Surinaamse woorden
 38. Maleisische woorden
 39. Vlaamse woorden
 40. Moeilijke woorden uit de examens VWO 2010en 2011/2012
 41. Moeilijke woorden uit eindexamens havo en vwo
 42. Poltitieke termen
 43. Jannen, woorden en uitdrukkingen
 44. Bijvoeglijke naamwoorden
 45. De trappen van vergelijking
 46. Hoe heet een inwoner van …..? (voor iedereen leuk)
 47. Hun of hen 1? (niveau 3, 4 havo)
 48. Hun of hen 2? (niveau bovenbouw havo/vwo)
 49. Hun of hen 3? (niveau bovenbouw havo/vwo)
 50. Gebruik je DE of HET?
 51. DE of HET 2 nieuw!
 52. Als of dan?
 53. Vrouwelijke (beroeps)namen
 54. Galgje (over de Nederlandse taal en literatuur)
 55. Kruiswoordpuzzel (over de Nederlandse taal en literatuur)
 56. Maak zelf een experimenteel gedicht. (voor iedereen leuk)
 57. Kruiswoordpuzzel over titels van Nederlandse literaire boeken
 58. Kruiswoordraadsel over schaatsen
 59. (Sport)uitdrukkingen
 60. Oefening uitdrukkingen1
 61. Schering en inslag, oefening uitdrukkingen
 62. Crisis, oefening uitdrukkingen
 63. Europese specialiteiten
 64. Spreekwoorden en uitdrukkingen
 65. Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen
 66. Verfilmde boeken (kruiswoordpuzzel)
 67. Wanneer welke stroming?
 68. Tot welke stroming behoort het boek/de schrijver?
 69. Oefentoets literatuurgeschiedenis
 70. Boekenquiz
 71. Alfabetisch rangschikken
 72. Afkortingen
 73. De onderdelen van een brief
 74. Straattaal
 75. Welk dialect?
 76. Wieleruitdrukkingen
 77. Voetbaltermen
 78. Te veel/teveel, te kort/tekort, te goed/tegeoed?
 79. Functiewoorden (Woorden die de functie van een tekstgedeelte weergeven.)
 80. Verdwenen woorden nieuw!
 81. Homoniemen
 82. Synoniemen voor moeilijke, deftige woordennieuw!
 83. Opdrachten voor het schrijven van brieven
 84. Uitdrukkingen met vet
 85. Juridisch jargon nieuw!