We noemen woorden die sterk verouderd/niet gangbaar meer zijn Archaïsmen.
Je kunt ze beter niet gebruiken en vervangen door minder deftiger synoniemen.

Voorbeelden:

bestendigen beter is: voortzetten
koddig beter is: leuk, grappig
aanschellen beter is: aanbellen
derhalve beter is: daarom
abject beter is: verwerpelijk

N.B. Sommige woorden komen in bepaalde situaties wel en in andere niet archaïsch over.
Zo is het gebruik van de persoonlijke voornaamwoorden gij en ge in Vlaanderen en Brabant heel gewoon, terwijl dat in de rest van Nederland niet zo is.

 

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3