CambiumNed digitaal erfgoed

CambiumNed digitaal erfgoed

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, zal CambiumNed worden gearchiveerd en voor de lange termijn worden bewaard.

Meer informatie over Webarchivering op de KB is te vinden op:

https://www.kb.nl/organisatie/onderzoek-expertise/e-depot-duurzame-opslag/webarchivering