Etymologie

 

Onder etymologie verstaat men de oorsprong en de geschiedenis van woorden en ook de wetenschap die zich met de herkomst van woorden bezighoudt.

Links