Nieuws 2001 – 2005

Nieuws 2001 – 2005
 • november 2000
  Sitetip bij Wolters Noordhoff
  Laatste Nieuws

  Bekijk het eens van een andere site!

  Onterecht bescheiden presenteerde Fred Marsman van scholengroep Cambium uit Zaltbommel 1 november op de methodegebonden nascholingsdag van Nieuw Nederlands de sectie-site die hij voor zijn vakgroep Nederlands op het Web zette.

  De deelnemers van de nascholingsdag waren het er unaniem over eens dat Freds werk navolging verdient. Ga kijken en laat je inspireren door deze eigentijdse manier van informatie verstrekken: functioneel, actueel en overzichtelijk. Wat willen ouders en leerlingen nog meer!

  Laat je niet weerhouden door je gebrek aan technische kennis. Tijdens de presentatie van Fred stelde een van zijn collega’s (Harry Caarls) het bewonderende publiek gerust met de woorden: ‘Als Fred dit kan, kan iedereen het.’

 • april 2001
  Community Nederlands (Kennisnet)
  “een prachtige site van de sectie Nederlands van de Cambium scholengroep in Zaltbommel”
 • juli 2001
  HetNet – Rubriek topper ‘Opleiding en Carrière’: Cambiumned
 • 5 juli 2001
  “Website Nederlands van Cambium populair” – Regionale krant De Toren
  door Philip Johans
  image

  ZALTBOMMEL – Er zijn ruim 500 scholengemeen-schappen in Nederland, maar slechts enkele hebben een website voor het vak Nederlandse taal. Ze worden genoemd door het ‘Kennisnet’ van het Ministerie van Onderwijs. De meest complimenteuze betiteling gaat naar het werk van drs. F.B. (Fred) Marsman: “Een prachtige site van de sectie Nederlands van Scholengroep Cambium in Zaltbommel”

  Fred Marsman is Neerlandicus en doceert onze moedertaal al ruim 20 jaar aan Scholengroep Cambium. Met vrouw en twee dochters woont hij in het zeer rustige wijkje De Flank in Zaltbommel, op nauwelijks meer dan een steenworp afstand van zijn school aan de Courtine. De bij leraren nogal eens optredende midlifecrisis lijkt aan hem voorbij te gaan, want zijn enthousiasme voor zijn homepage en de waardering van leerlingen en collega’s daarvoor geven hem veel voldoening. Het werk via de computer sluit prachtig aan op de vernieuwde leermethodes in de bovenbouw van havo en atheneum en überhaupt op het streven naar meer zelfwerkzaamheid van leerlingen. Hoe meer informatie er uit de computer is te halen, hoe beter leerlingen zelf hun informatie en kennis kunnen verwerven. Poëzie

  Een heel leuk onderdeel is de poëzie. Marsman heeft ruim 50 gedichten geselecteerd en daar allerlei franje omheen geweven. Zo hoor je bij het gedicht ‘De Dapperstraat’ de reeds lang overleden dichter J.C. Bloem een gedicht voorlezen, er staat een foto bij van de Dapperstraat in Amsterdam en een verwijzing naar meer informatie over die buurt. De Vlaamse dichter Paul van Ostaijen verlevendigde zijn gedichten met fraaie typografische, ritmische vormgeving. Bij Marsman wordt het nog mooier. Hij brengt de woorden nog meer tot leven door ritmische bewegingen. Het woord ‘flakkerend’ flakkert ook echt. Marsman: “Van Ostaijen zou dat prachtig gevonden hebben.” De dichter stierf in 1928 op 32-jarige leeftijd aan de toen nog dodelijke ziekte longtuberculose. Ook de levenslopen van de dichters staan vermeld in de site. Dit poëzieonderdeel bestaat nog pas sinds begin van dit jaar, maar nu al zijn er 2300 bezoekers geweest.

  “Niet te geloven”
  Marsman geniet zichtbaar van de bijna onbegrensde mogelijkheden van het netwerk: “Niet te geloven dat alles zo razendsnel gaat en nog gratis ook!” Gemiddeld zit hij een paar uur per dag aan de computer. Hij maakt ook eigen tekeningen bij de verschillende items en volgt voor dat doel ook een cursus bij de Bommelse kunstenaar Rob Heijman. Veel hulp bij het maken van animaties en andere technieken kreeg hij van de nu voor het atheneum geslaagde leerling Stijn Holdrinet. “Maar”, zegt Marsman, “langzaam maar zeker kan ik al aardig wat zelf. Je leert snel op Internet en het is bovendien ontzettend leuk.”

  Extra service

  Ook Marsman is in oktober vorig jaar begonnen met zijn site als extra service voor zijn leerlingen, maar nu al zijn er onder de bezoekers ook heel veel andere Neerlandici en ook voormalige Nederlanders in 17 verschillende landen, veel uit België en de V.S.

  Voor zijn leerlingen is natuurlijk belangrijk dat zij alles kunnen vinden wat zij in hun ‘studiehuis’ nodig hebben: de gestelde eisen aan bijvoorbeeld de samen te stellen dossiers, de toetsingsprogramma’s, informatie over de gebruikte methodes, over dyslexie en over de geschiedenis van de Nederlandse taal.

  Veel ook over literatuur. De top-100-boeken worden beschreven en de schrijvers zijn in beeld. De uit Zaltbommel afkomstige Frans Thomése zelfs met een lied dat kan worden gedownload. Bij het onderdeel dialectiek verwijst Marsman naar een site die een Nijmeegse vertaling geeft als je een Nederlandse zin intikt.
  De site biedt veel extra oefenstof voor alle leerjaren voor o.a. spelling, grammatica, stijl, beeldspraak. Ook ouders grazen nogal eens door de pagina’s om te zien wat hun kinderen voor dit vak eigenlijk moeten kunnen en kennen. Er wordt ook verwezen naar allerlei sites voor doven, vooral van het Nederlandse Gebarencentrum, dat de gebaren met animaties aangeeft.

  Marsman:”Veel tijd en ook wel ergernis ging vroeger zitten in allerlei vragen van leerlingen die je talloze keren moest beantwoorden, zoals: ‘Wat moet ik nou precies doen? Waar kan ik het vinden? Hoe moet dat dan? Wat moet er in dat verslag staan? Wanneer moet dat klaar zijn?’, etc. Nu kunnen zij heel veel op Internet vinden, ook thuis en op een overzichtelijke wijze.” Inspelend op de actualiteit verwijst Marsmans site voor de pasgeslaagden naar de voorbeelden van sollicitatiebrieven.

  Hadden we in mijn schooltijd maar zo’n leraar met dat Internet gehad, bedenk je dan. Zou de jeugd van nu wel beseffen wat een geluksvogels ze zijn? Op home.hetnet.nl/~cambiumned is alles te vinden, totaal zo’n 13 megabite aan informatie.

 • oktober 2002 (Hoe zag de website er ook al weer uit in 2002?)
  CambiumNed heeft een eigen domeinnaam.
  Het bezoek is de laatste maanden zo toegenomen dat de site het gevaar liep van internet gehaald te worden omdat het toegestane dataverkeer ruimschoots werd overschreden. Per maand kreeg CambiumNed de laatste tijd meer dan 6000 bezoekers. Daarom ben ik over gegaan naar een andere provider en heb ik gezorgd voor een eigen domeinnaam.

  WWW.CAMBIUMNED.NL

  Fred Marsman

 • april/mei 2003
  Cambiumned in de Kletskoek
  kletskoek

  Een berichtje in de Kletskoek (magazine voor jongeren van Albert Hein) zorgt voor een enorme toename van het bezoek. Omdat dit betekent dat het toegestane dataverkeer overschreden gaat worden en ik een duurder contract moet afsluiten met de provider, heb ik op een aantal pagina’s banners geplaatst. Misschien kan ik hiermee de kosten enigszins dekken.

 • midden 2003
  Cambiumned op Webwereld
  “Voor Cyber Youngsters: Moos
  Cambiumned, de ‘site voor/over het vak Nederlands’ heeft een hele aardige afdeling met (links naar) taalspelletjes. Je vindt er bekende succesnummers als Lingo, Tien voor taal en Lucky Letters. Maar ook minder bekende spelletjes. Heel leuk is bijvoorbeeld ‘Aap, Noot, Moos’, een kwisje waarin de invloed van het Jiddisch op het Nederlands centraal staat.”
 • juli 2003
  Taalspelletjes vernieuwd
 • augustus 2003
  Paul van Ostaijen: Polonaise
 • september 2003
  Het voorzetselvoorwerp
  Het daghet inden oosten
  Taal – en stijlfouten
  Nicolaas Beets : Zaansch liedeken
 • oktober 2003
  Pieter Langendijk: Vraag
  Piet Paaltjens: Adam en Eva
  C.S. Adema van Scheltema: 1 mei
  C.S. Adema van Scheltema :Fabrieksrook
  vernieuwd:
  De tijden
 • november 2003
  Ik heb een nieuw contract met de provider moeten sluiten omdat het toegestane dataverkeer werd overschreden. Vanaf nu is onbeperkt dataverkeer mogelijk.nieuw:
  De spelling van de werkwoordsvormenvernieuwd:
  E.J. Potgieter: Holland
 • december 2003 (Hoe zag de website er uit in 2003?)vernieuwd:
  index (www.cambiumned.nl) en de Nederlandse taalnieuw:
  Paul van Ostaijen: Geologie
  De belangrijkste spellingregels
  J.P. Heije: De Taal
 • januari 2004nieuw:
  Piet Paaltjens: De kies
  Taalhumor
 • februari 2004
  nieuw:
  Multatuli: Mooie meissies, mooie blomme
  oefeningen woordbenoeming

  vernieuwd:
  extra oefeningen

 • maart 2004
  nieuw:
  Hieronymus van Alphen: De zon

  vernieuwd:
  uitgeverijen en thema’s

 • april 2004
  vernieuwd:
  Dialecten
  Gebarentaal
  Geschiedenis
  Spelling
  Stijl
  Grammatica
 • mei 2004
  nieuw:
  Guido Gezelle: Weet gij

  vernieuwd:
  Studiehuis

 • juni 2004
  nieuw:
  10 nieuwe taalspelletjes
  De bepaling van gesteldheid
 • juli 2004
  nieuw:
  prettige vakantie ?!
  Hot Potatoes oefeningen
  oefening 1 en oefening 2 (het onderwerp)
  oefening grammatica (alle zinsdelen door elkaar)
  oefening1 persoonsvorm
  oefening voornaamwoorden
  Anna Bijns: Noch schijnt Merten van Rossom..
 • september 2004
  nieuw:
  Hot Potatoes oefeningen:
  oefening spelling zwakke werkwoorden in de verleden tijd
  oefening spelling sterke werkwoorden in de verleden tijd
  oefening werkwoorden (woordbenoeming)
  Wegwijs op CambiumNed (kruiswoordpuzzel)
  oefening 2 persoonsvorm
  spelling persoonsvorm in de tegenwoordige tijd

  vernieuwd:
  Nederlandse schrijvers

 • oktober 2004
  nieuw:
  oefening bijwoorden, voorzetsels en voegwoorden
  Paul van Ostaijen: Wiegeliedje voor de geliefde
  nieuwe onderwerpen voor spreekbeurten
 • november 2004
  Dit jaar al meer dan 500.000 bezoekers!!
  Forum van CambiumNed opgeheven

  vernieuwd:
  Brieven schrijven
  oefening om te leren bepalen wat de tijd van een zin is
  Taalspelletjes

  nieuw:
  oefening 2 spelling werkwoordsvormen in de tegenwoordige tijd

 • december 2004 (Hoe zag de website er uit in 2004?)
  nieuw:
  Oefening medeklinkers en tweeklanken (au, ou, ei, ij, c, cc, k of kk)
 • januari 2005
  nieuw:
  Oefening voltooide deelwoorden en persoonsvormen in de tegenwoordige en verleden tijd
  Jacob Cats : Indien de jonckheyt..
  Hieronymus van Alphen : Klagt van den kleinen Willem op de dood van zijn zusjen
  Paul van Ostaijen : Woord-jazz op Russies gegeven
 • februari 2005
  nieuw:
  Probleemwoorden 1 spellingtest
  Probleemwoorden 2 spellingtest
  Jacqueline van der Waals: Liefdesliedje
  Johan Andreas dèr Mouw : Jonge, lelijke eendje
 • maart 2005
  nieuw:
  oefening verwijswoorden
  Kruiswoordraadsel over de Nederlandse literatuur en taal (niveau bovenbouw vwo)
  oefening bijwoordelijk bepaling

  vernieuwd:
  oefening 1 gezegde
  oefening 2 grammatica
  oefening meewerkend voorwerp
  oefening lijdend voorwerp

 • april 2005
  vernieuwd:
  Oefening bedrijvende en lijdende vorm
  Oefening bepaling van gesteldheid
  Oefening voorzetselvoorwerp
  De bijvoeglijke bepaling

  nieuw:
  Meervouden
  Oefening bijvoeglijke en bijwoordelijke bepaling

 • mei 2005
  Vernieuwd:
  Documenteren (nu meer dan 200 spreekbeurtonderwerpen)

  nieuw:
  Piet Paaltjens: Zijn goudblonde lokken en knevel
  Oefening betrekkelijke voornaamwoorden
  Paul van Ostaijen Berceuse nr.2

 • juni 2005
  nieuw:
  Invuloefening voorzetsels
  Alle oefeningen grammatica en spelling op één pagina

  Vernieuwd:
  Oefening naamwoorden en lidwoorden
  Oefening telwoordenNieuwe tellers
  De tellers van Nedstat geven geen (goed) totaalbeeld van het aantal bezoekers van CambiumNed.
  Daarom zijn er nieuwe tellers geplaatst op de website.
  Het aantal unieke bezoekers van CambiumNed vanaf 4-06-2005 is: 21391186

 • juli 2005
  vernieuwd:
  Oefening 2 verwijswoorden

  nieuw:
  Het gebruik van trema en apostrof
  De tussenklank in samenstellingen

 • augustus 2005
  nieuw:
  I.K. Bonset: Tegen het hoog wit der muren…

  vernieuwd:
  oefening samengestelde zin

 • september 2005
  nieuw:
  I.K.Bonset: Voorbijtrekkende troep
  Oefening persoonsvorm en onderwerp
  Hun of hen?
  Hoe heet een inwoner van…..?
  Oefening betekenisverschillen
  Oefening stijlfiguren
 • oktober 2005
  vernieuwd:
  beginpagina

  nieuw:
  de nieuwe spelling (Test je kennis)
  Schrijf je woorden aan elkaar of los?
  kruiswoordraadsel over grammatica
  I.K. Bonset (Theo van Doesburg): Oorlog

  vernieuwd:
  oefening spelling voltooide en onvoltooide deelwoorden
  oefening spelling werkwoorden (eenvoudig)
  oefening spelling werkwoorden (moeilijker)

 • november 2005
  nieuw:
  De veranderingen in de spelling

  vernieuwd:
  Oefening woordsoorten 1

  nieuw:
  Gedichten van Floris Brown
  Galgje (over probleemwoorden)
  Galgje (over de Nederlandse taal en literatuur)
  Piet Paaltjens: Op ‘t hoekje van de Hooigracht
  oefening Engelse werkwoorden

 • december 2005 (Hoe zag de website er uit in 2005?)
  nieuw:
  Onderwerpen schoolexamen schrijfvaardigheid vwo en havo 2005 – 2006
  Oefening ‘als of dan’
  Het leesverslag (met uitleg van literaire begrippen)