Nieuws 2006 – 2007

Nieuws 2006 – 2007
 • januari 2006
  vernieuwd:
  Extra oefeningen
  nieuw:
  Oefening contaminaties
  Oefening congruentie
  Oefening gezegde (niveau 2 havo/vwo)
  Oefening werkwoordspelling in de tegenwoordige tijd
  Jacobus Bellamy: Het jawoord
 • februari 2006
  Piet Paaltjens: Janus had twee aangezichten
  P.A. De Génestet: Morgen bij de duinen
  Voltooide deelwoorden voor zelfstandige naamwoorden
  Het maken van een (geleide) samenvatting
  Maak zelf een experimenteel gedicht.
  Oefening herhaling tautologie en pleonasme
 • maart 2006
  Synoniemen
  Paul van Ostaijen: Feest
  Kruiswoordpuzzel over titels van literaire boeken
  Dialecten in NederlandDe taalprof
  Op de pagina’s met uitleg over grammatica staat soms ook een banner die verwijst naar de web-log van de taalprof. De taalprof is een professionele specialist die de grammatica op een andere manier kan uitleggen. Soms pittig, soms juist gemakkelijk. Maar dan hoor je het ook eens van een ander. Wil je weten wie de taalprof echt is? Kijk dan op zijn weblog!Wie is de taalprof?
  vernieuwd:
  Guido Gezelle: ‘s Avonds

  nieuw:
  A.C.W. Staring: De winter

 • april 2006
  nieuw:
  Tegenstellingen
  Jan Jacob Slauerhoff: Morgen rijd ik
  Jan Jacob Slauerhoff: Het einde
  Vergelijkingen
 • mei 2006
  nieuw:
  Wanneer welke stroming?
  Paul van Ostaijen Wederzien
  Moeilijke woorden *
  Moeilijke woorden **
  Moeilijke woorden ***
  (* = niveau 1, 2 havo/vwo, ** = niveau 3, 4 havo, 3vwo, *** = niveau 5 havo, 4, 5 en 6 vwo)
  beeldspraak
  vernieuwd:
  stijlfiguren
 • juni 2006
  vernieuwd:
  De beginpagina zag er in Firefox niet uit daarom deze verbeterde versie: www.cambiumned.nl
 • augustus 2006
  nieuw:
  Oefening meervoudsvorming
  Oefening lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp, voorzetselvoorwerp of bijwoordelijke bepaling
  vernieuwd:
  Alle woordsoorten door elkaar oefening 7
 • september 2006
  vernieuwd:
  Taalspelletjes
  nieuw:
  woordzoeker
  Paul van Ostaijen Derde groteske
  Jan Jacob Slauerhoff: Woninglooze
 • oktober 2006
  nieuw:
  Oefening samengestelde zin?
  Oefening persoonsvorm
  P.A. de Génestet Levenslust
  Oefening werkwoordsvormen
  De werkwoordsvormen
  Kruiswoordpuzzel werkwoordspellingvernieuwd:
  Alle oefeningen op Cambiumned
 • november 2006
  nieuw:
  Oefening naamwoordelijk gezegde
  Oefening werkwoordelijk gezegde
 • december 2006 (De website in 2006)
  nieuw:
  Bijvoeglijke naamwoorden
  Onderwerpen schoolexamen schrijven havo en vwo 2006-2007
  woordzoeker stijlmiddelen
  Oefening woordvolgorde
  Oefening beknopte bijzin
 • januari 2007
  (Sport)uitdrukkingen
  Alliteratie
  Oefening weglating (samentrekking)
 • Maart 2007
  vernieuwd
  Schrijvers
  Versvormen
  Rijm en metrum
  Oefening werkwoordspelling tegenwoordige tijd
 • April 2007
  nieuw:
  CambiumNed heeft een baby!
  Om de inhoud toegankelijker te maken voor anderstaligen is een groot aantal pagina’s vertaald in het Engels en op een aparte website gezet. Het is de bedoeling ook veel van de oefeningen te vertalen.
  Nieuw is de aandacht voor Nederlandstalige muziek
  http://www.dutch4u.eu/

  nieuw:
  Willem Kloos: Sonnet V
  P.A. de Génestet: Lente
  Paul van Ostaijen: Spleen pour rire

  Vanwege de vele klachten over popups als gevolg van de Webstattellers zijn nu alle tellers ondergebracht bij Statcounter.Op een een groot aantal pagina’s zijn filmpjes van YouTube geplaatst.

  Zie (zet het geluid aan!!) o.a. de pagina Schrijvers en Thema’s, Dialecten en Poezie.

 • Mei 2007
  Vernieuwd:
  Extra oefeningen
  nieuw:
  Oefening c of k?
  Oefening ei of ij?
  Oefening i, ie of y?
 • Juni 2007
  nieuw:
  Kruiswoordpuzzel over verfilmde boeken
  Oefening DE of HET?
 • Juli 2007
  nieuw:
  Tegenstellingen (sleepoefening)
 • Augustus 2007
  nieuw:
  Spellingtoets 1
  Oefening werkwoordspelling alles door elkaar (niveau brugklas havo/vwo 2 havo/vwo)
  Willem Bilderdijk: Gebed
  vernieuwd:
  Galgje over probleemwoorden
 • September 2007
  nieuw:
  Resultaten spellingtoets 1
  Verbanden en verbindingswoorden
  Spellingtoets 2
 • Oktober 2007
  nieuws
  Door een fout van de provider is Dutch4u (voorlopig) alleen via www.dutch4u.eu bereikbaar!
  Spellingoefening
 • November 2007
  vernieuwd:
  Taal- en stijlfouten
  nieuw:
  Toets taal- en stijlfouten
  Oefening zelfstandig gebruikte bijvoeglijke naamwoorden, telwoorden en voornaamwoorden
 • December 2007
  nieuw:
  Typisch Nederlands (woordzoeker)
  Woordzoeker over Nederlandse schrijvers
  Hendrik Marsman Heerser en Herinnering aan Holland