Nieuws 2008

Nieuws 2008
 • januari 2008
  nieuw:
  Oefening a, e, i, o of u
  Oefening au of ou
 • februari 2008
  nieuw:
  Oefening hoofdletters en leestekens
 • maart 2008
  vernieuwd:
  Poëzie op CambiumNed
  nieuw:
  Filmpjes van bekende gedichten en dichters 1
  Filmpjes van bekende gedichten en dichters 2
  Martinus Nijhoff: De moeder de vrouw
  Oefening persoonsvorm(en)
  De trappen van vergelijking
  Oefening trappen van vergelijking
 • juni 2008
  Alfabetisch rangschikken
  Mei 2008
  vernieuwd:
  Poëzielinks

 • juli 2008
  vernieuwd:
  Oefeningen op internet (Nieuwe oefeningen toegevoegd en alle links gecontroleerd)
  De geschiedenis van het Nederlands (nu op YouTube filmpjes)
 • oktober 2008
  Oefening Latijnse afkortingen
  Oefening aanwijzende voornaamwoorden
  Oefening verkleinwoorden
 • november 2008
  Spreekbeurtonderwerpen
 • december 2008
  Bijbelse spreekwoorden en uitdrukkingen
  Spreekwoorden en uitdrukkingen 2
  Onderwerpen schoolexamen schrijfvaardigheid vwo 2008 – 2009
  Onderwerpen schoolexamen schrijfvaardigheid havo 2008 – 2009