Nieuws 2009

Nieuws 2009
 • januari 2009
  Afkortingen
  Kruiswoordpuzzel over schaatsen
 • februari 2009
  Oefening spelling werkwoordsvormen
 • april 2009
  Raad het woord (niveau groep 8/ brugklas)
 • mei 2009
  Hendrik Marsman: De grijsaard en de jongeling
  E. du Perron: Sonnet van Burgerdeugd
  A.C.W. Staring: Jaromir te Praag
 • juni 2009
  Caspar van Baerle/Barlaeus: De rooktabak spreekt
  Oefening betekenisverschillen
 • september 2009
  Spellingtest (niveau brugklas)
  Oefening bijvoeglijke naamwoorden bij landennamen
  Oefening x, xc, cc, c, sc, ck of k.
  Oefening d/dd, f/ff, l/ll, m/mm, n/nn, p/pp, r/rr of s/ss
  Taalspel
  Oefening Zwakke, sterke of onregelmatige werkwoorden?
  Theorie en oefening gebiedende wijs
  Oefening spelling van de verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden
  Oefening bijwoordelijke bepaling
  Oefening bijvoeglijke bepaling
  Oefening meewerkend voorwerp
  Oefening voorzetselvoorwerp/bijwoordelijke bepaling
  Oefening lijdend voorwerp
  Willem van Focquenbroch: Op Amsteldam
  Constantijn Huygens: Op de dood van Sterre
  Adriaen Valerius: Merck toch, hoe sterck
 • oktober 2009
  Welk woord is fout gespeld??
  Toets grammatica (niveau brugklas)
  Oefening jou of jouw, u of uw?
 • 23-10-2009
  CambiumNed gehackt?Voor de derde keer deze maand zijn er problemen met de veiligheid van de website (info).Er wordt hard gewerkt aan een oplossing, maar een definitieve oplossing is nog niet in zicht. Als u er zeker van wilt zijn of de website weer veilig is, dan kunt het beste via Google naar CambiumNed surfen. Als daar niet meer wordt gewaarschuwd is de website veilig.

  Fred Marsman

 • 26-10-2009
  Google verklaart CambiumNed weer veilig!
 • november 2009
  Problemen met begintoets grammatica zijn opgelost
  Oefening hun of hen? (niveau bovenbouw havo/vwo)
 • december 2009
  Instinkers Moeilijke woorden uit het Groot Dictee der Nederlandse Taal 2009
  Onderwerpen schoolexamen schrijven havo 2009-2010
  Onderwerpen schoolexamen schrijven vwo 2009-2010
  Bijnamen van sporters (taalspelletje)