Nieuws 2011, 2012, 2013 en 2014

Nieuws 2011, 2012, 2013 en 2014

2011

 • Januari 2011
  Jannen
 • Februari 2011
  Piet Paaltjens – Immortelle C
  Balansverslagen vernieuwd
 • mei 2011
  Filmpjes van bekende gedichten en dichters 4
  Oefening trema’s
  Vraagzin maken zin 1 en zin 2
  Oefening tegenwoordige en verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden (niveau brugklas 2havo/vwo)
 • juni 2011
  Vernieuwd
  Woordsoorten
  Oefening woorddelen (niveau 3, 4 havo, 3vwo,)
 • juli 2011
  Nieuws over CambiumNed nu ook op
  Ida Gerhardt – Tussenuur
  Ida Gerhardt – Het carillon
  Galgje over typische Nederlandse woorden
 • augustus 2011
  Nieuw
  Oefening tussen-n
  Jan Jacob Sauerhoff – In Nederland
  Gebeurd of gebeurt ?
  Vernieuwd
  Bloemlezing: Alle gedichten hebben een andere lay-out en veel gedichten zijn voorzien van nieuwe filmpjes.
 • september 2011
  Nieuw
  10 Taalproblemen
  Oefening uitdrukkingen
  Vernieuwd
  Vaklokalen Nederlands
  Jeugdliteratuur
 • oktober 2011
  Oefening verkleinwoorden 2
  Oefening samengestelde zin (oefening 1 niveau 2/3havo/vwo)
  Hoofdletters en leestekens 2 (de plaszak)
 • november 2011
  Oefening werkwoordspelling alles door elkaar (niveau brugklas havo/vwo)
 • december 2011
  Oefening versteende uitdrukkingen
  Oefening wederkerende voornaamwoorden
  Vervoeging van de onregelmatige werkwoorden hebben en zijn
  De betekenis van Engelse werkwoorden
  Oefening 2 Engelse werkwoorden
  Onderwerpen schoolexamen schrijven havo 2011-2012
  Onderwerpen schoolexamen schrijven vwo 2011-2012
  De pagina Galgje is er weer!
  Oefening -tijd of -teit

2012

 • januari 2012
  Taalquiz
  Oefening afkortingen titulatuur
 • februari 2012
  Franse woorden in het Nederlands
 • maart 2012
  De index is vernieuwd
  Nederlandstalige muziek
  Kruiswoordraadsel over voornaamwoorden
  Surinaamse woorden
  Latijnse woorden en uitdrukkingen
  Duitse woorden in het Nederlands
 • april 2012
  Woorden verdelen in lettergrepen
  Vrouwelijke (beroeps)namen
  Maleisische woorden
 • mei 2012
  Vernieuwd:
  Geschiedenis en grammatica
  Etymologie
  nieuw op/van CambiumNed
  www.liekemarsman.nl
  Vernieuwd:
  Brieven schrijven
  Nieuw
  Writing a letter
  Tot welke stroming behoort de schrijver/het werk?
 • juni 2012
  Vernieuwd:
  Top 100 en Nederlandse schrijvers
  Uittreksels
  Versvormen
 • juli 2012
  Vernieuwd:
  Stijlfiguren
 • augustus 2012
  Oefentoets Literatuurgeschiedenis
  Informatie voor de lessen literatuurgeschiedenis
  De onderdelen van een brief (oefening)
  Vernieuwd:
  Studiehuis
  Dialecten
  Het leesverslag
  Jeugdliteratuur
 • september 2012
  Vernieuwd:
  Literaire begrippen
  De spellingregels
  Spreekbeurtonderwerpen
  Griekse woorden in het Nederlands
 • Oktober 2012
  Oefening hebben of zijn in de voltooide tijd
  Oefening los of vast?
 • November 2012
  Oefening lijdend voorwerp (niveau brugklas)
  Oefening meervoud 3
  Schering en inslag, oefening uitdrukkingen
 • December 2012
  Specialiteiten uit Europese landen
  Crisis, oefening uitdrukkingen

2013

 

 • Februari 2013
  Oefening hoofdletters 1
  Oefening hoofdletters 2
 • maart 2013
  Test referentieniveau spellingregels
  Test referentieniveau werkwoordspelling
  Theorie en oefening bijstelling
  Theorie en oefening werkwoordelijke uitdrukking
 • april 2013
  Theorie oorzakelijk voorwerp en oefening
 • mei 2013
  Oefening 2 verbindingswoorden
  Uitbreidende en beperkende bijvoeglijke bijzin
  Oude naamvallen
 • juni 2013
  Oefening ei of ij 2
  Literatuurgeschiedenis
  – 1970 – heden 1
  – 1970 – heden 2
  Verbogen / onverbogen bijvoeglijk naamwoord
 • oktober 2013
  Oefening 2 afkortingen
  Potitieke termen
  Oefening inversie
 • december 2013
  Nieuwe woorden in 2013
  Oefeningen woordenschat (de meeste oefeningen zijn geschikt voor de bovenbouw havo/vwo)
  Op 9 december is CambiumNed overgezet op een nieuwe server. Na wat problemen met het nakijken van oefeningen werkt alles nu goed en is de website sneller waardoor CambiumNed meer bezoek aan kan.
  Onderwerpen schoolexamen schrijven vwo 2013-2014

2014

 • januari 2014
  Oefening moeilijke woorden examens vwo 2011 en 2012
  Boekenquiz
 • februari 2014
  Oefening woordvolgorde en ontspoorde zinnen
  Straattaal
 • Maart 2014
  Oefening dat/als-constructie
  Welk dialect wordt gesproken?
  Vlaamse woorden
 • April 2014
  Te veel of teveel, te kort of tekort, te goed of tegoed?
  Oefening hun of hen 3
  Oefening liggen of leggen
  Oefening kennen of kunnen
  Duitse woorden in het Nederlands 2
  Moeilijke woorden uit eindexamens havo en vwo
  Voetbaltermen
  Wieleruitdrukkingen
  Oefening onjuiste herhaling
  Oefening contaminatie/dubbele ontkenning
 • Mei 2014
  Oefening functiewoorden (Woorden die de functie van een tekstgedeelte weergeven.)
  September 2014
  Oefening deelwoorden en persoonsvormen in teg. en verl. tijd
  Oefening persoonsvorm tegenwoordige tijd
  Verdwenen woorden
  Module leesvaardigheid
 • Oktober 2014
  Spellingtest 2
  Oefening uitdrukkingen met vet
  Vernieuwd : Brieven schrijven
  Oefening homoniemen
 • November 2014
  Oefening foute en slordige verwijswoorden
  Oefening de of het 2
  Synoniemen voor moeilijke, deftige woorden
  December 2014
  Lastige voltooide deelwoorden (niveau 3/4 havo/vwo)
  Invuloefening (pv. in teg. en verl. tijd en deelwoorden) (niveau 3/4 havo/vwo)