1. Erotische muziekclips

Kamerlid Jeroen Dijsselbloem ( PvdA) vindt dat muziekzenders als MTV en TMF zich rekenschap moeten geven van de effecten van erotische clips. Hij maakte zijn opmerking naar aanleiding van een recente groepsverkrachting in Rotterdam. Dit soort reacties hoorde je tot voor kort alleen uit religieuze kringen en niet van linkse politici.

 • Wat zijn de gevaren van dit soort clips of is het onzin om die met groepsverkrachting in verband te brengen?
 • Wat doet doet/vindt de regering?
 • Is een verbod zinvol en mogelijk?
 • Wat moeten we ons bij deze clips voorstellen.
 • Wat vind jij?

2. Boer zoekt vrouw

De Televizierring ging dit jaar niet naar ‘Boer zoekt vouw’, maar naar Jantje Smit. De teleurstelling bij de boeren, vrouwen, programmamakers en een grote schare kijkers was enorm.

 • Verklaar het enorme succes van dit programma.
 • Beschrijf het programma.
 • Hoe moeilijk is het voor jonge boeren om een vrouw te krijgen?
 • Hoe is het gesteld met de boerenstand in Nederland?
 • Zou jij aan zo’n programma willen meedoen?

3. Opvoeding

Misschien heb je er niets van gemerkt, maar jij wordt opgevoed. Niet alleen je ouders
maar ook de school houdt zich met jou bezig. Misschien meer dan je lief is.

 • Welke ideeën hebben je ouders over opvoeden?
 • Welke opvattingen leven er in de samenleving?
 • Welke opvattingen leven er over opvoeden in allochtone gezinnen?
 • Welke rol speelt het geloof bij het opvoeden?
 • In hoeverre mag de overheid zich met opvoeden bemoeien?
 • Geef een historisch overzicht van opvattingen over opvoeden in Nederland.
 • Als men problemen met de opvoeding heeft, waar kan men dan terecht?
 • En wat voor een hulp kan er geboden worden
 • Hoe ga jij later je kinderen opvoeden?

4. Talpa

Staatssecretaris Van er laan wil de NPS opheffen. Programma’s als Sesamstraat, Nova en Buitenhof lopen gevaar. Aan de ander kant is er pas weer een commerciële zender bijgekomen

 • Moet de regering zich met de programmering van Nederland 1, 2 en 3 bemoeien?
 • Zijn er niet al genoeg commerciële zenders en wat is de toegevoegde waarde van Talpa?
 • Wat zijn de kijkcijfers?
 • Moet de regering er niet voor zorgen dat bepaalde programma’s behouden blijven?
 • Wat voor een programma’s moeten er op Nederland 1,2 en 3 volgens jou uitgezonden worden?
 • Wat vind jij van het Nederlandse omroepbestel?

5. Pesten

Onlangs veroordeelde de rechter een school tot het betalen van een schadevergoeding aan een oud-leerling. De leerling was op school gepest en de school had daar onvoldoende tegen gedaan.

 • Hoe is dit wettelijk geregeld?
 • Hoe wordt er door scholen over deze veroordeling gedacht?
 • Hoe erg is het gesteld met pesten op jouw school
 • Wat vind je van deze veroordeling?
 • Welke maatregelen neemt jouw school tegen pesten?
 • Wat zijn jouw ervaringen met pesten.
 • En heb jij oplossingen voor dit probleem?

6. Minister Verdonk voelt zich persoonlijk aangevallen door spandoeken.

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken voelt zich door teksten als ‘Rita Verdonk Moordenaar’ op de spandoeken in haar eer aangetast. “Ik ben hierdoor persoonlijk geraakt en niet zozeer het beleid dat ik uitvoer. Wil je hier iets aan doen dan rest slechts één ding en dat is aangifte doen”, zei de minister voor het Radio 1 journaal in november 2005.
Verdonk deed aangifte wegens smaad tegen de actievoerders achter de spandoeken.
Na de brand op Schiphol is er wederom grote commotie ontstaan over het beleid van de minister en over haarzelf als persoon.

 • Wat is in het kader van de wet Vrijheid van meningsuiting toelaatbaar?
 • En wat kan echt niet?
 • Waar ligt de grens?
 • Wat mag je over een minister wel en niet zeggen?
 • Hoe denken de actievoerders erover?
 • Wat vind jij?

7. Frankrijk brandt

Afgelopen maanden was Parijs en een groet deel van Frankrijk het toneel van grote onlusten. Volgens velen is dit een logisch gevolg van de manier waarop Frankrijk met z’n immigranten omgaat. Het zou vooral de slechte economische situatie zijn dit veroorzaakte.

 • Schets een beeld van de afgelopen maanden.
 • Is dit nog maar het begin en volgt er nog meer?
 • Zijn de oorzaken alleen maar economisch of spelen er ander zaken?
 • Hoe groot acht jij de kans dat dit in Nederland ook kan gebeuren?

8. Invoering nieuwe Tweede Fase.

Men werkt momenteel aan de inrichting van een nieuwe Tweede Fase voor de bovenbouwklassen van de middelbare school. De meningen zijn altijd erg verdeeld geweest over de eind jaren ’90 van de vorige eeuw ingevoerde Tweede Fase en het daarbij horende Studiehuis. De huidige Tweede Fase zou niet voldoen aan de eisen die het vervolgonderwijs stelt. De hoeveelheid overgebrachte kennis is te gering en er ligt enkel nadruk op het aanleren van zgn. vaardigheden. “Men weet van veel te veel vakken een heel klein beetje, maar van geen enkel vak een hele boel” was er te lezen in de media in november 2005.

 • Voldoet de Tweede Fase in haar huidige vorm echt niet?
 • Was het oude systeem van het ‘frontaal lesgeven’ toch beter?
 • Zullen de voorgestelde veranderingen voor de Tweed Fase en het Studiehuis de aansluiting met het vervolgonderwijs eindelijk verbeteren?
 • Of gaan de voorgestelde veranderingen niet ver genoeg?