1. Pap, Wesley praat ook zo hoor!

De A1 – jeugd kent het rijtje scheldwoorden inmiddels uit zijn hoofd, variërend van ‘vuile zwarte’, via ‘blinde kankerhomofiel’ tot ‘witte tyfushond’. De sportarena is een snelkookpan, waar de gemoederen zwaar verhit kunnen raken. En iedereen doet het. Dus mag het. Daar zijn geen normen en waarden tegen bestand. Of niet? Oh ja, ‘respect’, ook wel eens van gehoord!

 • Welke voorvallen kennen we uit het (recente) verleden?
 • Welke omgangsnormen horen thuis in de sport?
 • Of gelden er voor de sport soms andere wetten?
 • Wie hebben er allemaal een voorbeeldfunctie?
 • Hoe kan ik het nou eens anders zeggen?
 • Wat moet een jeugdtrainer zijn pupillen aanleren?
 • Aan wiens kant sta jij?
 • Wat vind jij reële sancties?

2. Pas uit je dak bij 100 decibel

Bij de discotheken hangen ze steeds vaker: bordjes met de waarschuwing dat de muziek harder gaat dan 100 decibel. Maar niet alleen in disco’s staat de muziek hard. Evenementen, een bruine kroeg en mp3-spelers: geluid is overal. En bijna overal hard – steeds harder, om precies te zijn. En dat heeft gevolgen. Steeds vaker, zegt audioloog Jan de Laat van het Audiologisch Centrum van het Leidse UMC, krijgt hij jongeren met gehoorschade in zijn praktijk. „Het is een duidelijke trend.” Daarom komt de Nationale Hoorstichting binnenkort met een online ‘oorcheck’.

 • Wat zijn de symptomen van gehoorschade en /of doofheid?
 • Waar ligt de grens van het toelaatbare?
 • Wanneer is het tijd voor actie? Is een wettelijke beperking voor het geluidsniveau in disco’s mogelijk?
 • Wat is de visie van de Nationale Hoorstichting?
 • Hoe werkt het oor precies?
 • Wat is de oorcheck?

3. Overgewicht

In Amerika is een wet aangenomen die het onmogelijk maakt om bijvoorbeeld MCDonald’s de schuld te geven van overgewicht. Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land neemt het aantal mensen met overgewicht schrikbarend toe. Ruim dertig procent van alle Nederlanders is te zwaar. Ook steeds meer kinderen zijn dikker dan een paar jaar geleden.

 • Schets de situatie in ons land.
 • Heb jij problemen met je gewicht?
 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken?
 • Kun je fastfoodketens zoals MC Donald’s de schuld geven?
 • Moet de overheid wat doen of is het een probleem van het individu?
 • En wat kan het individu doen?

4. V – behang

De Publieke Omroep maakt dit jaar vijf digitale televisie-themakanalen , waaronder het BNN – jongerenkanaal, kijkcijferhits en een cultuurzender met 24 uur non-stop kunstprogramma’s.

 • Wat is Cultura?
 • Waar besteedt Cultura aandacht aan?
 • Waarom is zo’n kunstzender belangrijk?
 • Wat is digitale tv?
 • Waar gaat het in de toekomst naartoe met de digitale tv.-kanalen?
 • Wat is ervoor nodig om zo’n zender te ontvangen?
 • Wat kunnen wij hier in de regio al ontvangen?
 • Wat wil je ervoor betalen?

5. Drank en drugs

Nederlandse jongeren onder de achttien jaar behoren volgens recent onderzoek van de Europese Commissie tot de grootste drinkers van Europa. Vandaar de Teleaccursus “Minder drinken? Doe het zelf!” En onder ludieke titels als “Drank je wel”en “De kater komt later” zijn er ook specifieke programma’s voor jongeren. Om het tij te keren. Als dat nog lukt?

 • Wat zijn de feiten over het drinkgedrag van jongeren onder de 18?
 • Welke instanties bekommeren zich om verslaving?
 • Welk hulpprogramma bieden zij aan verslaafden aan?
 • Waarom zou je minder drinken of stoppen? Waarom niet?
 • Hoe doe je dat trouwens, minder drinken of stoppen?
 • Hoe is jouw kijk op verslaving?
 • En jouw gedrag en dat in je omgeving?

6. Klakkeloos googelen

Jongeren die internet bij schoolopdrachten gebruiken blijken onzorgvuldig te zijn met de informatie die zij vinden op het net. Ze checken het namelijk niet. En dat terwijl internet razend populair is voor dergelijke opdrachten: 87% van de scholieren gebruikt internet bij het zoeken naar informatie tegen 4% die boeken uit de bibliotheek haalt. Een onthutsend onderzoek. Verder blijkt dat de meerderheid van de scholieren die de gegevens wel checkt, dat via internet doet. Zij gaan na of meerdere websites dezelfde informatie melden.

 • Waar hebben die websites de informatie vandaan?
 • RSS misschien?
 • Knippen en plakken wellicht?
 • Hoe ga jij om met internetgegevens in relatie tot een werkstuk?
 • Wat produceer je zelf nog aan eigen taal?
 • Noem voor- en nadelen van internetgebruik.
 • Wat zijn goede informatiebronnen?
 • Wat is een goed media-onderzoek?

7. Onderwijshervormingen tasten het niveau aan

De laatste maanden lag het voortgezet onderwijs onder vuur. Scholieren zouden veel thuis zitten en meer met hun bijbaan bezig zijn dan met school. De aansluiting met het hoger onderwijs is slechter dan voorheen, het kennisniveau daalt en de taalvaardigheid is zo beroerd dat universiteiten bijspijkercursussen moeten organiseren. In de kranten waren veel brieven te lezen van teleurgestelde leraren die blij waren met de kritiek. Vernieuwers vonden deze hetze tegen het nieuwe leren onterecht. Het traditionele onderwijs levert te veel uitvallers op, het moet daarom echt anders.

 • Wat zijn jouw ervaringen?
 • Is het echt zo beroerd als geschetst wordt?
 • Wat houdt ‘het nieuwe leren’ in en wat verstaan we onder ‘gewoon leren’.
 • Schets de veranderingen in het onderwijs van de laatste tien jaar.
 • Hoe zal het verder gaan?

8. De nieuwe spelling

In oktober 2005 kwam het nieuwe Groen boekje uit. Hierin staan de nieuwe spellingregels en een groot aantal nieuw woorden. Moeten we deze veranderingen zien als een zegen of een ramp. Volgens sommigen dreigen we door her spellingsbos de bomen niet meer te zien en er zijn geluiden om de nieuwe spelling te boycotten. De Taalunie wijst op de positieve kanten.

 • Schets een beeld van de veranderingen van de spelling van de laatste 50 jaar.
 • Wat is er deze keer veranderd?
 • Waarom waren deze veranderingen nodig?
 • Wie moeten zich aan deze regels houden?
 • Blijven deze veranderingen doorgaan of is het goed zo?
 • Wat weet en vind jij van deze veranderingen?