1. Ajax

Het rommelt binnen en buiten deze Amsterdamse voetbalclub. De prestaties laten te wensen over. Er wordt slecht gescout, talenten voetballen elders. Internationaal speelt de ooit zo trotse winnaar van vele internationale prijzen geen rol meer van betekenis. Financieel zit de club aan de grond. Ook buiten de club is er steeds meer kritiek op de leiding van de club. Clubicoon Johan Cruijff roept dat het hele bestuur en de hele technische staf weg moeten! De club dient weer helmaal opnieuw opgebouwd te worden, met ‘zijn’ mensen dan. Heeft Nederlands beste voetballer gelijk?

Onderzoek de clubgeschiedenis van Ajax., waarbij aan de orde komt hoe het ooit was, hoe heeft het zo ver kunnen komen en wat dient er (volgens kenners in de (nabije) toekomst te gebeuren? Kan je de situatie bij Ajax vergelijken met andere clubs in het betaald voetbal?

2. Windmolens versus kernenergie

Een van de meest aansprekende nadelen van windenergie is de landschapsvervuiling. Windmolens nemen veel ruimte in beslag nemen en zijn opvallend aanwezig in het landschap. Daarnaast kan windenergie maar moeilijk aan alle vraag naar energie voldoen. Het nieuwe kabinet wil daarom nieuwe aandacht voor kernenergie.

Wat wil het kabinet? Hoe denkt de oppositie daarover? Wat is de mening van milieudeskundigen? Wat vind je zelf? Wat zijn de voor- en nadelen van beide energiesoorten.

3. Oh Oh Cherso

Oh oh Cherso is een Nederlandse realitysoap op RTL 5 waarin acht Haagse jongeren een periode samenwonen in de Griekse badplaats Chersonissos. De reality-serie heeft zich tot een gigantisch kijkcijfersucces ontwikkeld en riep heftige reacties op.
Hoe dom zijn die kinders echt? Iedereen weet toch dat je niet moet voetballen op hakken…”, was een geschokte reacties van een kijkster.
De rest van de wereld lijkt zich dus al lang geen zorgen meer te maken over de eerst als ultieme vulgariteiten ervaren aspecten van de serie. Door deze serie zijn de zorgvuldig op lompheid en stereotypen uitgekozen Hagenezennieuw BN’ers geworden.

Wat zijn de kenmerken van deze realitysoap? Is de verontwaardiging van veel mensen terecht of schijnheilig? Is het een slimme manier van geld verdienen of moet het verboden worden? Wat zijn zoal de meningen ? Wordt het gedrag van je leeftijdgenoten erdoor beïnvloed? En wat vind jezelf?

4. ‘Foute’ parlementariërs

Is de PVV de nieuwe LPF, de partij die ten onder ging aan geruzie en gedoe? Die vraag zoemt rond op het Binnenhof nu er nagenoeg iedere dag weer nieuwe hele en halve schandalen over fractiegenoten van Geert Wilders opduiken. Geen van hen blijkt Wilders eerlijk te hebben ingelicht over hun verleden: Eric Lucassen (…mag blijven…); Dion Grauss (…aangifte…); Richard de Mos (…toch geen schoolhoofd…); Marcial Hernandez (…kopstoot…); James Sharpe (…sportincident…). In de wandelgangen van de Tweede Kamer gaat het alleen nog maar over de misstappen bij de PVV, die zich zo graag profileert als de partij van orde en fatsoen. Wilders zou geen financiële middelen hebben gehad om zijn mensen te screenen. Na een oproep om openheid van RTL Nieuws blijken er ook bij andere politieke partijen Kamerleden te zijn die in het verleden in de fout zijn gegaan.

Mogen Kamerleden een strafblad hebben en moeten wij misstappen van Kamerleden door de vingers zien? Helpt screening tegen liegen? Stellen politieke partijen wel de juiste eisen? Moet premier Rutte ingrijpen?

5. Operaties live op televisie?

Man live operatie maakt het goed’ meldt Shownieuws vrijdag 26 november 2010. Omroep MAX heeft op 24 november een openhartoperatie live uitgezonden. Bijna anderhalf miljoen mensen hebben live kunnen meekijken met de artsen van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. De presentatie was in handen van Charles Groenhuijsen. Omroep MAX verklaart dat zij de kijkers door het uitzenden van de operatie bewuster wil maken van hart- en vaatproblemen. ” Maar wat als er iets misgaat?” vraagt oud-kamerlid en huisarts Rob Oudkerk zich bij DWDD een dag voor de betreffende uitzending af. “Zeker bij een openhartoperatie zijn omgevingsfactoren en gemoedsrust voor zowel patiënt als operatieteam van essentieel belang.” Oudkerk vraagt zich af of dit wel mogelijk is met vier of vijf camera’s in de buurt. Volgens hem zou het wel eens kunnen gaan om sensatie en kijkcijfers, hoewel hij wel overtuigd is van de goede bedoelingen van de chirurgen. Hij is geen voorstander van het uitzenden van operaties op televisie, en raadt met name familie en bekenden van de patiënt en kinderen af te kijken. Ook op Youtube zijn al een hele tijd filmpjes van operaties voor iedereen te bekijken. Voorheen konden alleen artsen en studenten via een speciaal MSN-kanaal meekijken met operaties.

Is het wel ethisch verantwoord om operaties live op televisie uit te zenden? Wat is de (on)zin van het uitzenden van operaties op televisie? Wordt een kostbare operatie straks betaalbaarder door de uitzendrechten duur te verkopen? Zijn de motieven van MAX geloofwaardig, of gaat het hen toch puur om de kijkcijfers? Waarom zouden mensen zo’n operatie eigenlijk willen zien?

6. Aantal overvallen neemt fors toe; pakkans daalt

Het aantal overvallen in Nederland is sinds 2006 flink gestegen, terwijl de pakkans aanzienlijk is afgenomen. Dat concludeert een team criminologen onder leiding van de Tilburgse hoogleraar Cyrille Fijnaut.
Supermarktketen Dirk van den Broek wacht niet op de politie om daders op te sporen, maar neemt zelf haar verantwoordelijkheid. Mede door extra strenge veiligheidsmaatregelen, zoals het ophangen van vijfduizend camera’s, is het bedrijf sinds 2008 slechts vier keer overvallen, terwijl concurrenten in die periode ruim zeshonderd keer zijn beroofd.

Om hoeveel overvallen gaat het precies? Hoeveel misdadigers zijn er bij betrokken? Is er een ontwikkeling in aantal, soort, buit en slachtoffers? Welke methodes worden toegepast? Welke verklaringen zijn er? Wat kan er gedaan worden om overvallen te voorkomen?
Wat kunnen winkeliers zelf doen en hoever kunnen ze daarbij gaan? Betrek hierin ook het verweer van R van Kooten bij een overval in Zaltbommel en de reactie van de burgemeester van Zaltbommel dhr. Van den Bosch.

7. Ruim helft volwassenen is te dik

En dikke mensen hebben meer kansen op hart- en vaatziekten, diabetes en gewichtsklachten zoals pijnlijke knieën. Veertien procent heeft obesitas. Uit een enquête in “Huisarts en Wetenschap” bleek half november dat patiënten van de huisarts verwachten, dat die het zegt als ze te dik zijn. Maar artsen beginnen er vaak pas over als er echt klachten zijn. “Een cliënt voelt zich makkelijk beledigd en hij moet hier nog wel terug willen komen!”

Wat is obesitas precies? Wat staat er in de Zorgstandaard obesitas? Wat doet het Partnerschap Overgewicht? Hoe is de situatie onder jongeren? Wat is de beste zorg? Wanneer heeft een behandeling het meeste kans van slagen?

8. Maximumsnelheid naar 130 km/uur

Vijftien doden en tweehonderd gewonden vormen de prijs voor de verhoging van de maximumsnelheid naar 130 km/uur. Aldus de berekeningen van bureau Goudappel Coffeng, gebaseerd op een methode die de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid gebruikt om de relatie tussen snelheid en ongevallen te beschrijven. En het levert alleen tijdwinst bij een lange reis.

Welke maatregel wil de overheid nemen? Hoe denken de verschillende politieke partijen hierover? Wat willen de ANWB en de autobranche? Hoe zit het met voor- en nadelen? En hoe verhoudt het zich tot ‘Het nieuwe rijden’ en het milieu? Ben jij voor?

9. Kritiek op toelatingseisen Vmbo’er voor Havo

Vmbo’ers die na hun (TL-)diploma verdergaan op de havo, doen het beter dan verwacht. En ze zouden het eigenlijk nog beter kunnen doen. Dat is de opmerkelijke conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau Expertisecentrum Beroepsonderwijs dat zojuist is verschenen. Havo-scholen stellen nu allerlei extra eisen aan leerlingen die van de TL komen, omdat ze het minder goed zouden doen dan leerlingen die zijn begonnen op de Havo.

Welke extra eisen stellen scholen zoal? Waarom doen ze dat? Wat is de kritiek op de strenge toelatingseisen? Hoe groot is het verschil tussen TL en Havo? Zijn er andere mogelijkheden om leerlingen op niveau te brengen? Wat vindt minister Van Bijsterveldt? Hoe is de situatie op SG Cambium? Zoek eens iemand op die hier ervaring mee heeft!

10. Beval natuurlijk of beval zonder risico

Thuis bevallen blijkt riskanter dan gedacht. Maar het is ook fijner. De band met een verloskundige thuis voelt prettiger dan die met de gynaecoloog in de kille, steriele omgeving van het ziekenhuis.

Wat zijn de cijfers van de kindersterfte in het kraambed in Nederland? Wat zijn voor- en nadelen van thuis bevallen of in het ziekenhuis? Hoe verhouden verloskundige en gynaecoloog zich tot elkaar? Hoe vrij is de keuze voor de moeder? Wat zijn spelregels vanuit de verzekering? Zet eens een aantal ervaringen op een rijtje!