1. Meer mannen voor de klas

De pabo’s en het ministerie van Onderwijs vinden dat er op basisscholen te weinig mannen voor de klas staan en daar vragen ze met het project ‘Mannen voor de klas’ aandacht voor. De staatssecretaris wil dat in 2020 het percentage mannelijke onderwijzers in het basisonderwijs gestegen is naar 30. De verhouding mannelijke en vrouwelijke onderwijzers laat nu geen juiste afspiegeling van de samenleving zien.
Er is geen wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het effect van vrouwelijke leerkrachten op jongens. Dat is ook moeilijk omdat er zoveel variabelen zijn. “Wel is vanuit de psychologie aangetoond dat een evenwichtige sekseverdeling van rolpatronen voor kinderen veel beter is voor het welbevinden van jongens. Kinderen missen mannelijke rolmodellen en mannen zijn minder van de regels en zouden meer humor brengen.

Wat houdt het project precies in? Waarom willen zo weinig mannen lesgeven. Hoe is de situatie zo gegroeid en wat zijn jouw ervaringen met mannelijke en vrouwelijke onderwijzeressen?
Is dit allemaal een beetje overdreven of maakt men zich terecht ongerust?

2. Schulden in het voetbal

Real Madrid heeft op dit moment een schuld van 244,6 miljoen euro, Manchester United keek over het seizoen 2008/2009 tegen een schuld van 800 miljoen euro aan en Barcelona maakte onlangs bekend 552 miljoen euro in het rood te staan. De belangenvereniging voor Europese voetbalclubs (ECA) wil hier iets tegen gaan doen. Clubs krijgen in de toekomst mogelijk geen prijzengeld meer uitgekeerd. Ook het opleggen van een transferverbod voor clubs met een grote schuldenlast behoort tot de mogelijkheden en er wordt gedacht over het uitsluiten van deelname aan de Europese toernooien.
Ook in Nederland hebben veel eredivisieclubs het moeilijk en gezamenlijk zullen ze dit jaar een groot verlies draaien.

Kan dit zo doorgaan en is het niet raar dat het ene land optreedt tegen te hoge schulden terwijl men in andere landen totaal andere regels hanteert? Wat is de situatie in Nederland en Europa precies. Is er nog wel sprake van een eerlijke competitie. En hoe kijken de supporters aan tegen de situatie of maakt hen niet uit zo lang de club maat wint?

3. Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Ruim 40% van de bevolking is ooit slachtoffer geweest. Een vrouw is gemiddeld twintig keer slachtoffer voordat ze naar de politie stapt.
De landelijke publiekscampagne tegen huiselijk geweld is 21 november weer van start gegaan. De campagne richt zich, net als in voorgaande jaren, op slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld en roept op om hulp in te schakelen bij huiselijk geweld.

Hoe is de toename van het aantal meldingen te verklaren? Hoe kun je er als politie mee omgaan? Zijn er wel voldoende agenten om achter ieder gordijn te kijken? Hoe kan zo’n situatie in een gezin tien jaar lang bestaan? Waar kunnen slachtoffers van huiselijk geweld terecht?

4. Moeten Vlaanderen en Nederland herenigd worden?

In België heerst al geruime tijd een crisissfeer. De Walen en de Vlamingen staan recht tegenover elkaar. De opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde zorgt al jaren voor verhitte debatten in de Belgische politiek omdat het district als enige twee taalgebieden bestrijkt. Daardoor laait de taalstrijd steeds weer op.
In deze crisis hoor je steeds vaker geluiden dat het maar beter zou zijn dat Vlaanderen en Nederland herenigd zouden worden.

Waar gaat het over bij de taalstrijd? Wat is de historische situatie in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde? Wie heeft er volgens jou gelijk? Is een hereniging met Nederland wenselijk en haalbaar?Hoe denken de Vlamingen en Walen hierover? Waarom en hoe zijn Nederland en België ooit uit elkaar gegaan?

5. Het geheugen

In een televisieprogramma over het geheugen was een tijd geleden de Amerikaanse psychologe Elisabeth Loftus aan het woord. Zij heeft naam gemaakt met experimenten waarin ze aantoonde hoe gemakkelijk herinneringen worden vervormd. Soms worden zelfs gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden ‘onthouden’ alsof ze op waarheid berusten.

Heb jij zelf het idee dat je op je eigen herinneringen kunt vertrouwen? Herinner jij je veel gebeurtenissen van jaren geleden of zijn allerlei details verdwenen? Moeten je herinneringen worden ondersteund door foto’s of door verhalen van familieleden? Ben je gehecht aan bepaalde herinneringen of kijk je liever niet achterom? Hoe werkt het geheugen eigenlijk?

6. Griekenland en Italië

Al maandenlang gaat het in het nieuws over de Griekenland en Italië. Als deze landen hun schulden niet weten te saneren zal de geheel Europa aan de rand van een financieel bankroet raken. Hoe is het ooit zover gekomen? Wat is de situatie precies. Wat zullen de gevolgen zijn als deze landen en mogelijk ook Spanje, Portugal en Ierland,failliet gaan?

Volg je dit nieuws en wat betekent het mogelijk voor jou? Moet(en) Griekenland en/of Italië uit de euro gezet worden?

7. Ajax en Cruijff

Al maanden rommelt het bij Ajax. Waar gaan de problemen eigenlijk over en moet bij Ajax de ‘groep Cruijff’ alle macht krijgen en moet(en) de aanstelling van Van Gaal (en Blind) teruggedraaid worden of moet het huidige bestuur verder gaan?

Wat is op het ogenblik de situatie? Wie steunt wie en wat willen ze eigenlijk en hoe moet het verder?
Is al die publiciteit niet een beetje overdreven?

8. Het tekort aan vaklui

In de sectoren zorg en techniek dreigen volgens minister Van Bijsterveldt tekorten aan vakmensen, terwijl het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding daalt. Volgens voorspellingen van de Universiteit van Maastricht komen er de komende jaren veel arbeidsplaatsen vrij voor mbo-technici, technici op vmbo-niveau, hbo-niveau wo-niveau.De minister wil daarom stoppen met opleidingen die wel mensen trekken, maar geen baan op­leveren.

Wat is de situatie op de arbeidsmarkt? Is het terecht dat de minister wil stoppen met opleidingen waar geen banen voor zijn? Komt zo de keuzevrijheid niet in het geding? In hoeverre houd jij rekening met de kans een baan te vinden.?

9. Gokken

Het kabinet Rutte wil het gokken op internet legaliseren. De verwachting is dat het nieuwe kabinet een aantal licenties voor het aanbieden van gokken op internet gaat verkopen of, nog waarschijnlijker, gaat veilen. Behalve de opbrengsten van deze licenties, die waarschijnlijk ook al aanzienlijk zullen zijn, verwacht het nieuwe kabinet met de belasting over de winst van de spelers ook een mooi bedrag in de schatkist te kunnen deponeren.
Aan de andere kant kan gokken kan ook uit de hand lopen. Je kunt al snel in de problemen komen omdat je in een keer veel geld kan verliezen. Veel mensen raken dan ook verslaafd en raken in de problemen.

Hoe is de situatie nu in Nederland en in het buitenland? Wat brengt het nieuwe beleid op en weegt dat op tegen de negatieve gevolgen. Hoeveel jongeren zijn er nu al verslaafd en hoeveel zullen dat er worden? Wat kan je tegen zo’n verslaving doen? Wat vind jijzelf?

10. De maatschappelijke stage

Met de maatschappelijke stage zouden leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving leveren. De afgelopen jaren zijn jullie allemaal met dit nieuwe fenomeen geconfronteerd.
Wat zijn je ervaringen? Wat zijn landelijk de ervaringen. Wat is er van de doelstellingen terechtgekomen en wat valt er nog te verbeteren?