1. Emigratie

Op het ogenblik hebben de emigratiebureaus van Canada en Australië een enorme belangstelling van Nederlanders die willen emigreren. De mensen zien de toekomst  somber in en de belangrijkste redenen daarvoor zijn de toenemende etnische spanningen in Nederland en onvoldoende ruimte voor grote agrarische bedrijven.

 • Zijn er nog andere redenen waarom men wil emigreren?
 • Wat zijn de eisen waaraan emigranten in deze landen moeten voldoen?
 • Hoe doen Nederlandse emigranten het in deze landen?
 • Wat vind je van deze tendens?
 • Moeten ze niet hier blijven om de problemen in Nederland op te lossen?

2. Opvoeding

Misschien heb je er niets van gemerkt, maar jij wordt opgevoed. Niet alleen je ouders maar ook de school houdt zich met jou bezig. Misschien meer dan je lief is.

 • Welke ideeën hebben je ouders over opvoeden?
 • Welke opvattingen leven er in de samenleving?
 • Welke opvattingen leven er over opvoeden in allochtone gezinnen?
 • Welke rol speelt het geloof bij het opvoeden?
 • In hoeverre mag de overheid zich met opvoeden bemoeien?
 • Geef een historisch overzicht van opvattingen over opvoeden in Nederland.
 • Als men problemen met de opvoeding heeft, waar kan men dan terecht?
 • En wat voor een hulp kan er geboden worden?
 • Hoe ga jij later je kinderen opvoeden?

3. Godslastering

Na de moord op Theo van Gogh vroeg minister Donner aandacht voor artikel 147
van het wetboek van strafrecht over godslastering. Zou het artikel niet vaker gebruikt
moeten worden? D’66 en ander partijen reageerden met een motie waarin ze pleiten
voor afschaffing van dat artikel. Inmiddels is deze laatste motie verworpen.

 • Wat houdt het artikel in?
 • Wanneer is het ooit ingevoerd en door wie?
 • Waarom is het ooit ingevoerd?
 • Hoe is dit in andere landen geregeld?
 • Is het verstandig om juist nu hier aandacht voor te vragen?

4. Literatuuronderwijs

Met de tweede fase is het literatuuronderwijs drastisch veranderd. Volgens sommige leraren bestaat het nog nauwelijks.

 • Wat werd er voeger onderwezen en welke eisen werden er aan de leerlingen gesteld?
 • Hoe is de praktijk van nu?
 • Welke ideeën lagen er aan de veranderingen ten grondslag?
 • Is het belangrijk dat leerlingen lezen?
 • Wat zijn jouw ervaringen en hoe denken medeleerlingen en je ouders erover?

5. Pesten

Onlangs veroordeelde de rechter een school tot het betalen van een schadevergoeding aan een oud-leerling. De leerling was op school gepest en de school had daar onvoldoende tegen gedaan.

 • Hoe is dit wettelijk geregeld?
 • Hoe wordt er door scholen over deze veroordeling gedacht?
 • Hoe erg is het gesteld met pesten op jouw school?
 • Welke maatregelen neemt jouw school tegen pesten?
 • Wat vind je van deze veroordeling?

6. Massa-emoties

Opvallende tragisch gebeurtenissen kunnen golven van emoties oproepen bij grote groepen mensen. Zo toonde de Belgische bevolking in de ‘Witte Mars’ massaal haar verontwaardiging over het falend beleid van de overheid en justitie inzake verdwenen minderjarige meisjes. In Engeland rouwden miljoenen om de dood van hun populaire prinses. Duizenden Nederlanders herdachten Pim Fortuyn en André Hazes.

 • Onderscheid jij verschillende emoties?
 • Wat gaat er achter zo’n massale uiting van emoties schuil?
 • Gaat het er vooral om dat mensen hun verdriet of verontrusting collectief willen beleven?
 • Of duiden massa-emoties op iets heel anders, ligt er bijvoorbeeld een ingrijpende
 • maatschappelijke onvrede aan ten grondslag?

7. Dat zoeken we op

Tweehonderd Leidse eerstejaarsstudenten werden getest op hun algemene ontwikkeling. Die bleek later nogal mager: bijna de helft van de vragen over geschiedenis, religie en wetenschap werd fout beantwoord. Max Havelaar was een koffiehandelaar die de Indische bevolking uitbuitte. Met Pasen vieren we dat we eieren zoeken. Er wordt steeds minder waarde gehecht aan feitenkennis. In onze informatiemaatschappij is het beschikken over algemene ontwikkeling veel minder belangrijk geworden dan het openstaan voor nieuwe informatie. We onderscheiden ons niet meer door foutloos Plato te citeren, maar door flexibel te zijn en de nieuwste ontwikkelingen op te pikken. We zoeken gewoon op Internet als we iets willen weten.

 • Is feitenkennis noodzakelijk voor je algemene ontwikkeling?
 • Of is het voldoende als je weet waar je die kennis kan vinden?
 • Hoe ziet de toekomst wat betreft feitenkennis en informatietechnologie er uit?

8. Wie betaalt de VUT?

Nu de vrede tussen de vakbonden en de regering is getekend blijven er toch nog een aantal vragen over. Door de vergrijzing wordt het steeds moeilijker om voldoende premies bij elkaar te krijgen om eerder te kunnen stoppen met werken en de AOW betaalbaar te houden.

 • Kun je van de jongeren van nu verwachten dat ze betalen voor iets waar ze waarschijnlijk nooit gebruik van zullen maken?
 • Waar komen de afspraken op neer?
 • Hoe doen ze dat in de ons omringende landen?
 • Wat vinden jij en je ouders, verwachten jullie zelf ooit voor je 65e te kunnen stoppen met werken?