1. Onderwijshervormingen tasten het niveau aan

De laatste maanden lag het voortgezet onderwijs onder vuur. Scholieren zouden veel thuis zitten en meer met hun bijbaan bezig zijn dan met school. De aansluiting met het hoger onderwijs is slechter dan voorheen, het kennisniveau daalt en de taalvaardigheid is zo beroerd dat universiteiten bijspijkercursussen moeten organiseren. In de kranten waren veel brieven te lezen van teleurgestelde leraren die blij waren met de kritiek. Vernieuwers vonden deze hetze tegen het nieuwe leren onterecht. Het traditionele onderwijs levert te veel uitvallers op, het moet daarom echt anders.

 • Wat zijn jouw ervaringen?
 • Is het echt zo beroerd als geschetst wordt?
 • Wat houdt ‘het nieuwe leren’ in en wat verstaan we onder ‘gewoon leren’.
 • Schets de veranderingen in het onderwijs van de laatste tien jaar.
 • Hoe zal het verder gaan?

2. De nieuwe spelling

In oktober kwam het nieuwe Groen boekje uit. Hierin staan de nieuwe spellingregels en een groot aantal nieuw woorden. Moeten we deze veranderingen zien als een zegen of een ramp. Volgens sommigen dreigen we door het spellingsbos de bomen niet meer te zien en er zijn geluiden om de nieuwe spelling te boycotten. De Taalunie wijst op de positieve kanten.

 • Schets een beeld van de veranderingen van de spelling van de laatste 50 jaar.
 • Wat is er deze keer veranderd?
 • Waarom waren deze veranderingen nodig?
 • Wie moeten zich aan deze regels houden?
 • Blijven deze veranderingen doorgaan of is het goed zo?
 • Wat weet en vind jij van deze veranderingen?

3. Overgewicht

In Amerika is een wet aangenomen die het onmogelijk maakt om bijvoorbeeld MCDonald’s de schuld te geven van overgewicht. Niet alleen in Amerika, maar ook in ons land neemt het aantal mensen met overgewicht schrikbarend toe. Ruim dertig procent van alle Nederlanders is te zwaar. Ook steeds meer kinderen zijn dikker dan een paar jaar geleden.

 • Schets de situatie in ons land.
 • Heb jij problemen met je gewicht?
 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken?
 • Kun je fastfoodketens zoals MCDonald’s de schuld geven?
 • Moet de overheid wat doen of is het een probleem van het individu?
 • En wat kan het individu doen?

4. Passief roken doodt

Dinsdag 18 november 2003 heeft de Gezondheidsraad het in een rapport voor minister Hoogervorst van Volksgezondheid nog eens onomwonden neergeschreven: “Jaarlijks overlijden in Nederland duizenden mensen als gevolg van passief roken. Vele tienduizenden kinderen krijgen door de rook van anderen ernstige aandoeningen aan de luchtwegen.”
Januari 2004 gingen er een reeks van nieuwe rookverboden in. De Stivoro (Stichting Volksgezondheid en Roken) spreekt van een “mooi rapport”. De Horeca denkt daar wel anders over.

 • Hoe zit het nou precies met de effecten van meeroken?
 • Welke schade richt het aan
 • Welke maatregelen zijn er nu al van kracht?
 • Welke rookverboden gelden vanaf 1 januari 2004?
 • Hoe is dat bij ons op school geregeld?
 • En op jouw (sport)vereniging?
 • Hoe moeten we het uitgaansleven gezellig houden met een rookverbod?
 • Ondervind je er zelf hinder van?
 • Hoe zou jij het thuis, op school of in de horeca willen hebben?

5. Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Ruim 40% van de bevolking is ooit slachtoffer geweest. Een vrouw is gemiddeld twintig keer slachtoffer voordat ze naar de politie stapt. De politie heeft in heel Nederland alle meldingen en aangiften van huiselijk geweld geregistreerd. Politiecommissaris Gerda Dijksman van het Landelijk project huiselijk geweld schrok van de uitkomst.

 • Wat zijn de getallen?
 • Wat verstaan we onder huiselijk geweld?
 • In welke bevolkingslagen komt dat voor?
 • Hoe is de toename van het aantal meldingen te verklaren?
 • Hoe kun je er als politie mee omgaan?
 • Hoe kan zo’n situatie in een gezin tien jaar lang bestaan?
 • Waar kunnen slachtoffers van huiselijk geweld terecht

6. De evolutietheorie

Minister Van der Hoeven vindt de evolutietheorie niet compleet en wil een breed debat over die theorie en de scheppingsgedachte. Onlangs gaf ze zelf blijk van haar interesse in een Amerikaanse stroming (Intelligent Design) die een bewust ontwerp vermoedt achter het leven op aarde.

 • Wat houdt de evolutietheorie in?
 • Waar komt de scheppingsgedachte op neer?
 • Ga in op de stroming Intelligent Design.
 • Wetenschappers omschrijven deze laatste stroming als een verkapte vorm van creationisme. Wat moeten we hier onder verstaan. En wat is daar zo fout aan?
 • Heeft zo’n debat volgens jou zin ?