1. China en het broeikaseffect

Door de enorme economische groei zal China binnenkort Amerika inhalen als het land met de meeste CO2-uitstoot en daarmee de grootste veroorzaker van het broeikaseffect worden.
Moeten de rijke landen China, net nu het eindelijk goed gaat in dat land, dwingen die uitstoot te verminderen en daarmee de economische groei minder laten te stijgen of moeten ze niet zeuren want zij hebben zelf al heel lang (te) weinig aan het broeikaseffect gedaan.

 • Wat is de situatie nu en wat zijn de vooruitzichten?
 • Wat zal de houding van de rijke landen moeten zijn?
 • Wat is de houding van China?
 • Wat doet China om de CO2-uitstoot te verminderen?

2. Onderwereld versus bovenwereld

Het CDA wil een parlementaire enquête naar de banden en de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld Er zou vooral gekeken moeten worden naar de vastgoedsector en naar advocaten en notarissen. Volgens fractieleider Van Geel dringt de criminele onderwereld steeds verder in de maatschappij door. De politiek zou in beeld moeten brengen wat er precies aan de hand is.
Een parlementaire enquête, waarbij getuigen onder ede gehoord mogen worden, is volgens de CDA-fractieleider daarvoor een geschikt instrument. De uitkomst van de parlementaire enquête moet uitwijzen of en welke maatregelen er moeten komen.

 • Wat weten we van die vermenging?
 • Wat is bij het proces Holleder gebleken van die vermenging?
 • Wat kan men er tegen doen?
 • Is een parlementaire enquête daartoe het juiste middel?

3. Darfur

Slechts 246.000 mensen keken onlangs naar een gezamenlijke tv-uitzending van de actualiteitenrubrieken en de NOS waarin aandacht werd gevaagd voor de situatie in Darfur.. Dat bleek uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek. De schrijnende problemen in het Afrikaanse Darfur boeit de Nederlandse tv-kijker blijkbaar weinig. Die kijkt liever naar Vermist en Sterren dansen op het ijs en schaatsen.

 • Wat is de situatie in Darfur?
 • Waar ging de uitzending over?
 • Wat wordt er gedaan?
 • Waarom interesseert de situatie in Darfur de Nederlander zo weinig?
 • Wat vind jij dat er gedaan moet worden?

4. China en de mensenrechten

De Nederlandse regering ziet de Olympische Spelen als een kans om de mensenrechtensituatie in China hoger op de internationale agenda te plaatsen. Daarbij tekent minister Verhagen wel aan dat ‘De sportwereld is niet verantwoordelijk voor de aanpak van het mensenrechtenvraagstuk, maar zij kunnen bijvoorbeeld wel heel goed met journalisten praten over hun eigen opvattingen. Ook kunnen sporters eraan bijdragen dat journalisten hun werk in Peking kunnen doen.
Erica Terpstra wil zich als voorzitter van het NOC*NSF niet publiekelijk gaan inzetten voor politieke of sociale zaken. “Mijn verantwoordelijkheid is immers de sport. We informeren onze atleten wel over de situatie in China. We gaan daarvoor te rade bij veel organisaties, waaronder Amnesty International.

 • Hoe is het gesteld met de mensenrechten in China?
 • Moeten onze sporters daar duidelijk een standpunt over geven?
 • Of moeten ze zich louter met sport bezig houden?
 • Wat is de rol van de regering ?

5. Afghanistan

Nederland ging naar Afghanistan om de Taliban te bestrijden en te werken aan wederopbouw. Nederland is van plan nog twee jaar in Afghanistan te blijven. Daarna moeten andere landen onze taken overnemen.

 • Wat is de geschiedenis van ons verblijf?
 • Wat zijn onze taken en wat komt daar van terecht?
 • Wat zijn de belangrijkste problemen van onze soldaten daar?
 • Worden zij genoeg door ons gesteund?
 • Moeten wij ons nu terugtrekken of moeten we net zo lang blijven dat de Taliban is verslagen?

6. Scholen vrezen gratis boeken

Schoolboeken die gebruikt worden op het voortgezet onderwijs worden volgend schooljaar gratis. Het ministerie van onderwijs stelt geld beschikbaar aan de scholen. Alleen minder geld dan dat de boeken kosten en de komende jaren elk jaar een kleiner bedrag. Het is volgens de GEU (de Groep Educatieve Uitgeverijen) aan de scholen om de krachten te bundelen en samen te bekijken hoe ze voor minder geld toch dezelfde kwaliteit boeken in kunnen slaan.

 • Hoe is de praktijk nu?
 • Hoe kunnen scholen met minder geld dezelfde kwaliteit leveren?
 • Hoe zullen leerlingen met deze gratis boeken omgaan?
 • Moeten scholen weer zelf de boeken innemen en controleren?
 • Wat vindt jouw schoolleiding hiervan?

7. Om identiteit kun je geen hek plaatsen

Prinses Maxima: “Zo’n zeven jaar geleden begon mijn zoektocht naar de Nederlandse identiteit. Ik had het voorrecht heel veel te zien, te horen en proeven van Nederland. Maar dè Nederlandse identiteit? Nee, die heb ik niet gevonden…”
De prinses toonde sympathie voor het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) om niet meer te spreken over dè Nederlandse identiteit, maar te kijken naar manieren waarop mensen zich verbonden voelen met dit land. En proberen los te komen van gescheiden denken in hokjes, waar we ook de nieuwkomers, soort bij soort, in wegstoppen. We zijn geen Artis!
En waar prinses Maxima vooral voor waarschuwt is gemakkelijk zwart – wit denken!
Ze heeft in ieder geval een belangrijk doel bereikt: het rapport van de WRR is aanleiding tot een open discussie zonder generalisaties over het thema ‘identificatie met Nederland’.

 • Betstaat er zoiets als een Nederlandse identiteit?
 • En waardoor typeert die identiteit zich?
 • Wordt deze discussie ook in andere landen gevoerd en hoe wordt er daar over gedacht?
 • Wat vind je van de ideeën van Maxima?