1. De kredietcrisis

Afgelopen maanden is er heel veel te doen rondom banken. Een aantal banken ie failliet gegaan en een aantal bestaat alleen nog dankzij overheidssteun.

 • Geef een overzicht van de situatie in Nederland.
 • Wat vind je van de rol van onze minister van financiën Wouter Bos?
 • Hoever moet een overheid met haar steun gaan?
 • Kan al dat geld niet veel beter besteed worden aan bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg?
 • Is het niet vreemd dat wij, omdat een aantal bankiers niet goed op de centen past, daarvoor moeten betalen?
 • Wat verwacht je van de toekomst?

2. Het geheugen

In een televisieprogramma over het geheugen was een tijd geleden de Amerikaanse psychologe Elisabeth Loftus aan het woord. Zij heeft naam gemaakt met experimenten waarin ze aantoonde hoe gemakkelijk herinneringen worden vervormd. Soms worden zelfs gebeurtenissen die nooit hebben plaatsgevonden ‘onthouden’ alsof ze op waarheid berusten.

 • Heb jij zelf het idee dat je op je eigen herinneringen kunt vertrouwen?
 • Herinner jij je veel gebeurtenissen van jaren geleden of zijn allerlei details verdwenen?
 • Moeten je herinneringen worden ondersteund door foto’s of door verhalen van familieleden?
 • Ben je gehecht aan bepaalde herinneringen of kijk je liever niet achterom?
 • Hoe werkt het geheugen eigenlijk?

3. Dood en begraven

Alles is aan mode onderhevig. Zelfs de dood. Vroeger was het voor iedereen duidelijk hoe en waar hij begraven zou worden. Tegenwoordig staan de zaken rondom een begrafenis niet meer onomstotelijk vast.

 • Wat gebeurt er als iemand dood gaat? Wat is de ‘procedure’?
 • Wat zij de minimale wettelijke voorschriften waaraan een begrafenis moet voldoen?
 • Wie bepaalt waar en hoe iemand wordt begraven?
 • Wat is de rol van een uitvaartmaatschappij?
 • Welke traditionele ceremoniën zijn er? Wie maken daar gebruik van?
 • Welke trends zijn er? Wie maken daar gebruik van?
 • Waarom zijn die nieuwe manieren van begraven een onderdeel van onze maatschappij geworden?

4. Het huwelijk

Het percentage baby’s zonder getrouwde ouders is de afgelopen tien jaar verdubbeld.

Dat is toe te schrijven aan de sterke toename van het aantal mensen dat ongehuwd samenwoont.
Overigens trouwen ze heel vaak alsnog achteraf. Het aantal eenouder-gezinnen is overigens ook sterk toegenomen.

 • Wat voor samenlevingsvormen zijn er zoal?
 • Hoeveel mensen kiezen er voor wat voor een samenlevingsvorm en wat zij de trends?
 • Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende vormen?
 • Wat zijn de rechten van de kinderen?
 • Welke aanpassingen vragen de nieuwe samenlevingsvormen van de maatschappij?
 • Welke samenlevingsvorm lijkt jou ideaal? Waarom?
 • Hoe verwacht jij dat de samenleving er in dit verband over vijftig of honderd jaar uitziet?

5. Hoe (on)gezond is Nederland?

Lageropgeleide mensen leven in Nederland gemiddeld twaalf jaar korter in goede gezondheid dan mensen met veel opleiding. Zo’n gezondheidsverschil ontstaat vooral door ander gedrag (roken, inactiviteit, vet eten etc.) en door materiële omstandigheden (werkomstandigheden, geldgebrek) Iedereen heeft het recht om te roken, om dik te zijn, kortom om ongezond te leven, maar men moet daar wel in alle vrijheid voor kunnen kiezen. Laagopgeleiden missen vaak de middelen om een juiste vrije keuze te maken.

 • Hoe zit het precies met de gezondheidsverschillen tussen rijk en arm in Nederland?
 • Welke positie neemt Nederland internationaal in?
 • Welke aanbevelingen moeten er komen om de verschillen tussen arm en rijk te verkleinen?
 • Welke voorlichting is er te krijgen over de gezondheid?
 • Welke maatregelen kom jij in het dagelijks leven tegen die jou attenderen op jouw gezondheid?
 • In hoeverre ben jij in staat om invloed uit te oefenen op jouw gezondheid en die van je directe omgeving?
 • In hoeverre mag/moet de overheid mede zorg dragen voor de gezondheid van haar onderdanen?

6. Is Aboutaleb de juiste man voor Rotterdam?

Ahmed Aboutaleb wordt de nieuwe burgemeester van Rotterdam. Maar met deze benoeming is niet iedereen gelukkig.

 • Wat zijn de reacties?
 • Vind je Aboutaleb geschikt voor het burgemeesterschap van Rotterdam?
 • Zal hij de problemen waar de stad voor staat (integratie, criminaliteit) aan kunnen?
 • En wat vind je ervan dat hij alweer een ambtstermijn voortijdig afbreekt?
 • Hoe ligt Aboutaleb eigenlijk bij de allochtone bevolking van Rotterdam?
 • Maakt het wat uit dat hij uit Amsterdam komt?

7. Moeten Vlaanderen en Nederland herenigd worden?

In Belgie heerst al geruime tijd een crisissfeer. De Walen en de Vlamingen staan recht tegenover. De opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde zorgt al jaren voor verhitte debatten in de Belgische politiek omdat het district als enige twee taalgebieden bestrijkt. Daardoor laait de taalstrijd steeds weer op.

 • In deze crisis hoor je steeds vaker geluiden dat het maar beter zou zijn dat Vlaanderen en Nederland herenigd zouden worden.
 • Waar gaat het over bij de taalstrijd?
 • Wat is de historische situatie in het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde?
 • Wie heeft er volgens jou gelijk?
 • Is een hereniging met Nederland wenselijk en haalbaar?
 • Hoe denken de Vlamingen en Walen hierover?
 • Waarom en hoe zijn Nederland en België ooit uit elkaar gegaan?