1. Mobiel internetten

De helft van alle jongeren boven de 13 heeft een mobieltje waarmee kan worden geïnternet. Over een paar jaar kan waarschijnlijk iedereen het. Ouders en kinderen overzien vaak niet de gevaren. Jongeren snappen vaak snel de technische zaken, maar sociaal-emotioneel zijn ze er nog niet aan toe. Wil ik deze beelden wel zien? Wat doe ik een ander aan als ik deze beelden op internet zet?
Wat is er allemaal mogelijk en wat zijn jouw ervaringen? Is het gewenst dat leerlingen op school lessen mediawijsheid krijgen? Wat zal de in de nabije toekomst allemaal mogelijk zijn?

2. Berlusconi

GroenLinks overweegt een procedure te beginnen tegen Italië wegens de gebrekkige persvrijheid in het land. Premier Silvio Berlusconi heeft er zowel de publieke als commerciële omroepen in handen en laat sinds kort geen kritische journalisten meer toe bij zijn persconferenties.
“Het Europees verdrag stelt dat elk EU-land de persvrijheid moet garanderen. Als groene fractie in het Europarlement overwegen we daarom een procedure tegen Italië”, zei lijsttrekker Judith Sargentini. “Als we Bulgarije en Roemenië aanpakken voor dingen die niet lekker lopen, moeten we ook Italië durven aanpakken.”
Daar komt bij dat premier Berlusconi wetten naar zijn hand zet om te ontkomen aan strafvervolging.
Wat is de situatie in Italië? Moet Europa daar wat aan doen? Wat vind jij en wat vinden de andere partijen en het Europese parlement?

3. Wachtlijsten jeugdzorg ondanks belofte niet weggewerkt

De jeugdzorg kampt al jaren met hardnekkige problemen waaronder slechte samenwerking tussen de vele instellingen, capaciteitstekorten en een toenemende vraag. Minister Rouvoet is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De aanpak van de wachtlijsten is een van de belangrijkste doelstellingen van vicepremier Rouvoet. Eerder beloofde Rouvoet dat de wachtlijsten eind 2009 definitief weg zouden zijn. Daar komt hij nu weer op terug.
Waarom neemt de vraag naar jeugdzorg zo toe? Wat zijn de problemen in de jeugdzorg? Wat is er al aan gedaan en wat kunnen we komende tijd verwachten?

4. Klimaattop een succes?

Van 7 tot 18 december 2009 vindt/vond in de Deense hoofdstad Kopenhagen de beslissende klimaatconferentie onder het UNFCCC plaats. Tijdens deze klimaattop moet/moest door wereldleiders (officieel slechts door milieuministers) worden beslist over de uiteindelijke inhoud van het nieuwe internationale klimaatverdrag, dat het Kyoto-protocol dient te vervangen. Het nieuwe verdrag treedt in 2012 in werking en bevat concrete doelen voor 2020.
Wat zijn die doelen? Van te voren golden een aantal succesvoorwaarden. Wat waren die voorwaarden en wat is er van terecht gekomen? Wat zijn de reacties op de top en wat vind jij?

5. Wilders staatsgevaarlijk?

Advocaat Spong vindt dat Geert Wilders een gevaar vormt voor de staatsveiligheid en dat hij de democratie ondermijnt. Spong deed eerder aangifte tegen Wilders vanwege zijn ‘haatzaaiende uitspraken’ over de islam. Het rapport, zoals dat in de Volkskrant werd beschreven, vormtvolgens Spong dan ook belastend materiaal. Geert Wilders zelf stapt naar de Hoge Raad om zijn vervolging ongedaan te maken. Hij heeft daarvoor advocaat Bram Moszkowicz in de arm genomen.
Kun je objectief vaststellen of iemand staatsgevaarlijk is en in hoeverre geldt dit voor Wilders? En wat schiet je ermee op als blijkt dat hij inderdaad staatsgevaarlijk is?

6. Pesten onder bejaarden ‘groot probleem’

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf bejaarden in verzorgingstehuizen in Nederland wordt gepest. Het eerste onderzoek naar pesten onder bejaarden toont aan dat het pestprobleem groter is dan verwacht. Driekwart van de deelnemers is vrouw. Het pestgedrag heeft veel weg van de manier waarop kinderen elkaar pesten. In de eetzaal claimen bewoners hun eigen plek aan tafel. Daarnaast worden de slachtoffers ook genegeerd of systematisch uitgesloten. Wie zijn mannetje niet staat, raakt in een isolement, aldus de onderzoeker. Gevolgen van de pesterijen zijn depressiviteit, angst en sociale eenzaamheid.
Herken je dit pestgedrag en wat doe/deed jij eraan? Waarin verschilt het met het pestgedrag bij andere groepen? En wat valt hier aan te doen?

7. Het kraakverbod

Het kraakverbod is op 17 oktober aangenomen door de Tweede Kamer, honderden krakers stonden met tenten op het plein en blokkeerden het Binnenhof. Vorderingen van de politie om te vertrekken werden genegeerd. Tijdens charges van de ME naast het Binnenhof vielen de eerste twee arrestaties gevallen. Vervolgens heeft de politie met ME en paarden het Plein leeg geveegd waarbij minstens nog eens tachtig mensen zijn opgepakt
Betekent dit dan het einde van een belangrijk historisch tijdperk? Kan kraken wel verboden worden? En hoe moet het dan met de aanpak van de leegstand? In het verleden is wel gebleken dat krakers zich niet zomaar laten afschrikken. Politie, de grote gemeenten en de Raad van State zien er ook niets in.

8. Toezicht financiële markten

Minister Wouter Bos (Financiën) zegt geen enkele aanwijzing te hebben voor falend toezicht bij de val van DSB Bank. Maar bij „zoiets ingrijpends” heeft iedereen er volgens hem recht op dat de onderste steen boven komt.
De AFM houdt toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, pensioenen en verzekeren. Wat kun je als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen moet je zelf nemen? Wat was de rol van de AFM bij de DSB-affaire? Heeft de AFM gefaald en houdt Nout Wellink, de president van De Nederlandsche Bank (DNB), eigenlijk wel toezicht? En hoe zit het met Gerrit Zalm?