1. Dubbele moraal

Bij het vorige kabinet maakte de PVV een groot punt van de dubbele nationaliteit van de PvdA-staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak. In het debat in 2007 over de regeringsverklaring eiste Wilders hun aftreden.
In het nieuwe kabinet heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner naast de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit. Wilders wil dat ze tweede nationaliteit opgeeft , maar maakt er nu geen halszaak van.
Wilders heeft ook altijd de mond vol over straatterroristen en dat die hard aangepakt moeten worden, maar hij laat het fractielid Lucassen omwille van de meerderheid in de kamer in zijn fractie zitten.

 • Wat zijn de precies de feiten en in hoeverre tasten deze zaken zijn geloofwaardigheid aan of is een kamerlid ook maar een mens.

2. Prestatiebeloning in het onderwijs

Het nieuwe kabinet wil prestatiebeloning invoeren in het onderwijs
Maar wat is presteren: hoge cijfers voor middelmatige leerlingen? Weinig zittenblijvers? Niet-frontaal lesgeven? Gehoorzamen aan de schoolleiding? Verbeterd zo’n maatregel het niveau van het onderwijs? Volgens anderen is investeren in vakkundige, hoogopgeleide leraren de enige manier waarvan vaststaat dat het niveau erdoor omhoog gaat.
SER-voorzitter Rinnooy Kan waarschuwt dat Nederland te weinig geld steekt in de kenniseconomie.
Het kabinet en het bedrijfsleven investeren niet genoeg in het innovatiebeleid en in fundamenteel onderzoek.

 • Wat zijn de feiten en wanneer is een leraar beter dan zijn collega,wie kan dat beoordelen en hoe bereiken we een onderwijs dat innovatief is en een kenniseconomie?

3. Ouders eisen teveel van hun kinderen

Ouders verwachten teveel van hun kinderen vindt Paul Helders, hoogleraar kinderfysiotherapie in het UMC Utrecht. Zijn oproep: laat ze met rust! De meeste kinderen die op een spreekuur komen mankeren niets, slechts een kwart heeft klachten die door fysiotherapie verholpen kunnen worden. Door zijn ervaring kan Helders na een eerste gesprek al oordelen of er echt wat aan een kind mankeert. Maar meestal komen ouders met klachten over bijvoorbeeld een trage ontwikkeling of achterstand, die onder ‘normale afwijkingen’ vallen.
In een interview met de Volkskrant noemt de fysiotherapeut een aantal voorbeelden van ongeruste ouders: “Het is onvoorstelbaar; we krijgen kinderen van 2 jaar binnen met chronische pijn. En als je dan vraagt hoe die moeders dat weten, zeggen ze: dat zie ik, dat heeft hij al sinds zijn geboorte, dat weet ik gewoon.

 • Wat zijn jouw ervaringen en wat zijn de feiten?
 • Heeft Helder gelijk?
 • Heeft hij medestanders, wat zeggen die en wat zeggen zijn tegenstanders?

4. Pleegouders

Nederlandse kinderen die niet thuis kunnen blijven, worden soms in een pleeggezin ondergebracht. Aan deze oplossing blijken nogal wat haken en ogen te zitten. Kan de situatie verbeterd worden?
Ga op zoek naar informatie over pleegkinderen en pleegouders, zodat je in een artikel de volgende vragen kunt beantwoorden. Het gaat alleen om Nederlandse kinderen.

 • Wanneer komt een kind in aanmerking voor een pleeggezin?
 • Wie bepaalt of een kind uit huis geplaatst wordt?
 • Wie beslist waar een kind terecht komt?
 • Voor hoeveel kinderen wordt per jaar een pleeggezin gezocht?
 • Vinden alle kinderen een geschikt gezin?
 • Aan welke eisen moet een pleeggezin voldoen?
 • Hoe worden pleegouders geselecteerd?
 • Wat voor toezicht is er op pleeggezinnen?
 • Hoe lang blijft een kind gemiddeld in een pleeggezin?
 • Waarom gaan kinderen weg uit een gezin dat hen opgevangen heeft?
 • Verdienen gezinnen geld met de opvang?
 • Blijven kinderen contact houden met hun eigen familie?
 • Wat voor zeggenschap hebben pleegouders en ouders over het kind?
 • Wat is het verschil tussen een adoptie- en een pleeggezin?
 • Kunnen kinderen in een pleeggezin geadopteerd worden?

5. Huwelijkse voorwaarden

D66 wil dat koppels standaard op huwelijkse voorwaarden trouwen in plaats van in gemeenschap van goederen. Dat past volgens de partij beter in een maatschappij die sterk is geïndividualiseerd. ‘De overheid zou zich neutraal moeten opstellen. Nu scheppen ze een beeld dat trouwen in gemeenschap van goederen achterhaald en on-geëmancipeerd is. Als je echt liberaal bent, moet je de burgers zelf laten kiezen en helemaal geen standaard procedure stellen. Dat zou pas liberaal zijn,’ aldus de ethicus Ghislaine van Thiel.
Daarnaast vindt ze het vreemd dat trouwen op huwelijkse voorwaarden beter past bij de geïndividualiseerde samenleving. ‘Als je trouwt, kies je ervoor om je leven met iemand te delen en je verantwoordelijk te voelen voor een ander. Het huwelijk is nou eenmaal geen daad van individualisme.

 • Hoe zijn de huwelijkse voorwaarden nu geregeld?
 • Wat zouden de gevolgen van het voorstel van D’66 zijn?
 • Wat vind je van de reactie van ethicus Ghislaine van Thiel en wat vind je van de voorstellen van D’66?

6. Lageropgeleiden nog steeds ongezond

Lageropgeleide mensen leven in Nederland gemiddeld twaalf jaar korter in goede gezondheid dan mensen
met veel opleiding. Zo’n gezondheidsverschil ontstaat vooral door ander gedrag (roken, inactiviteit, vet eten etc.)
en door materiële omstandigheden (werkomstandigheden, geldgebrek).
Iedereen heeft het recht om te roken, om dik te zijn, kortom om ongezond te leven,
maar men moet daar wel in alle vrijheid voor kunnen kiezen.
Laagopgeleiden missen vaak de middelen om een juiste vrije keuze te maken.

 • Hoe (on)gezond is Nederland? Hoe zit het precies met de gezondheidsverschillen tussen rijk en arm in
 • Nederland? Welke positie neemt Nederland internationaal in? Welke aanbevelingen moeten er komen om de verschillen tussen arm en rijk te verkleinen? Welke voorlichting is er te krijgen over de gezondheid.
 • Welke maatregelen kom jij in het dagelijks leven tegen die jou attenderen op jouw gezondheid?
 • In hoeverre ben jij in staat om invloed uit te oefenen op jouw gezondheid en die van je directe omgeving?
 • In hoeverre mag/moet de overheid mede zorg dragen voor de gezondheid van haar onderdanen?

7. Schreeuw om cultuur

Tienduizenden mensen hebben zaterdag 20 november in het hele land geschreeuwd voor cultuur. In ongeveer zeventig plaatsen in Nederland werden protestbijeenkomsten georganiseerd tegen de bezuinigingen op de culturele sector en de verhoging van de btw op toegangskaartjes.
Verder wil het kabinet de komende jaren 200 miljoen bezuinigen op cultuursubsidies.

 • Is cultuur een linkse hobby of toch niet?
 • Wat zijn precies de maatregelen van de regering en hoe motiveert de regering de bezuinigingen?
 • Wat zijn de argumenten van de tegenstanders en wat voor een acties kunnen we nog meer verwachten. En wat vind jij van de bezuinigingen?

8. ‘We leven in turbulente tijden’

‘We leven in turbulente tijden’, aldus Jack Biskop, Tweede Kamerlid voor het CDA. ‘Maar zijn er ooit
andere geweest?’ Biskop opende onlangs de fractievergadering met een filosofisch getinte beschouwing.
‘Om het tijdsbeeld te duiden’, citeerde hij vervolgens uitgebreid Menno ter Braak.
Die schreef in 1937 onder meer over ‘een politieke beweging die niets anders doet dan ressentiment exploiteren’; die was bezig ‘met het stimuleren van boosheid, niet werkelijk geïnteresseerd in oplossingen en zonder ideeën. Een beweging die ook geen oplossingen wil, omdat ze de misstanden nodig heeft om te kunnen blijven schelden en haten (…) Het maatschappelijk ressentiment wordt botgevierd op een zondebok die de schuld krijgt van alles. Tegelijk beschouwt deze beweging zichzelf als het eeuwige slachtoffer van ‘links’ of ‘de elite’, en koestert ze een diepe weerzin jegens intellectuelen, kosmopolieten en iedereen die en alles wat ‘anders’ is…’

 • Wie is Menno ter Braak?
 • Over welke partijen/stromingen hebben we het en is het zo erg.
 • Zie jij overeenkomsten met partijen in Nederland of elders in Europa of gaat deze vergelijking mank?
 • Hoe zie jij de toekomst van deze partijen, Nederland en Europa?

9. Passief roken is niet onschuldig.

Elk jaar sterven wereldwijd ruim 600.000 mensen mannen, vrouwen en kinderen omdat ze werden blootgesteld aan sigarettenrook. Dat blijkt uit een studie in 192 landen. In 2004 overleed 1 op 100 rechtstreekse als gevolg van aandoeningen opgelopen door passief roken. Het aantal doden door actief roken loopt jaarlijks op tot 5,1 miljoen. Vrouwen (47% van de sterfgevallen) zijn het vaakst slachtoffer van passief roken, gevolgd door kinderen (28%) en mannen (26%). “Dat komt omdat er veel meer vrouwelijke niet-rokers zijn en omdat vrouwen in bepaalde regio’s veel meer dan mannen in rokerige omgevingen moeten leven.”

 • Hoe zit het nou precies met de effecten van meeroken? Welke schade richt het aan?
 • Welke maatregelen zijn er nu al van kracht? Welke rookverboden gelden er al vanaf 1 januari 2004?
 • Hoe is dat bij ons op school geregeld en op jouw (sport)vereniging?
 • Ondervind je er zelf hinder van? Hoe zou jij het thuis, op school of in de horeca willen hebben?