1. Occupy-beweging, wat willen ze nou eigenlijk?

Als je de media volgt dan lijkt het erop dat een stelletje werkeloze, blowende, dakloze, psychiatrische uitkeringstrekkers hoog van de toren aan het blazen is op dit moment. Er zitten misschien mensen in de kampen die ook de tijd hebben om in de kampen te zitten. Maar ook menig academicus, hbo’er en hardwerkende burger draagt de Occupy-beweging een warm hart toe! Meer en meer zijn er geluiden vanuit alle hoeken die erop wijzen dat er een maatschappelijke discussie op gang aan het komen is over de onvrede die de mensen ondervinden.

Hoe is de beweging ontstaan en wat is hun onvrede? Wat denken ze te bereiken? Wat gebeurt op het ogenblik en heeft de beweging kansen op succes? Wat vind jij?

2. Nederland uit de euro

De PVV wil dat een internationaal gerenommeerd onderzoeksbureau gaat uitzoeken of een terugkeer naar de gulden profijtelijk is voor Nederland. Maar economen voorspellen voornamelijk rampspoed bij het einde van de euro. De interne markt verbrokkelt. Wisselkoersrisico’s keren terug. Griekenland zal failliet gaan en zijn schulden niet kunnen betalen. Italië, Portugal en Ierland komen zonder rugdekking uit Europa in het nauw en banken komen in de problemen.

Hoe kunnen we terugkeren naar de gulden en wat zijn de gevolgen? Schets de toekomst en maak een afweging tussen de positieve en negatieve gevolgen.

3. Hoe moet dat nu verder met België?

Na anderhalf jaar is er einde gekomen aan de kabinetscrisis in België. Formateur Elio Di Rupo, de leider van de Franstalige socialisten, is er eindelijk in geslaagd de impasse te doorbreken.
Wat waren de twistpunten. Hoe kon het zo ver komen en welke rol speelden de druk van de financiële markten. Hoe staat België ervoor en hoe moet dat verder?

4. Wil Wilders breken, of is hij gewoon een pestkop?

PVV-leider Wilders zette de afgelopen dagen de relatie met CDA en VVD op scherp. Is het hem ernst en wil hij binnen afzienbare termijn breken met het minderheidskabinet dat hij gedoogt? Of is hij gewoon belletje aan het trekken om de aandacht van media en kiezers vast te houden?

Wat zijn de feiten? Wat betekent een kabinet gedogen? Doen de andere partijen (Groenlinks, Christen Unie D’66, PvdA en SGP) niet eigenlijk hetzelfde en kan Rutte de PVV gewoon inwisselen voor en aantal andere partijen?

5. Hoe staat het met de Arabische lente?

Onlangs betoogde de Iraanse Shirin Ebadi, in 2003 winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, in Amsterdam: ‘De Arabische lente begint pas als islamitische vrouwen niet meer worden gediscrimineerd’. En verder zei ze: ‘Een dictatoriaal regime omverwerpen alleen is niet genoeg; er moet een democratie voor in de plaats komen waarin de bevolking haar eigen toekomst kan bepalen.’

De enige manier om echt democratie te bereiken in landen als Egypte, Tunesië en Libië is volgens Ebadi door het scheiden van religie en staat. Verder is het volgens haar van belang dat er een nieuwe interpretatie van de islam komt, waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. ‘Het is tijd dat vrouwen de islam interpreteren. Tot nu toe hebben alleen mannen dat gedaan?

Wat is de stand van zaken en wat vindt jijzelf en wat vinden anderen van haar opvattingen over emancipatie en de scheiding tussen religie en staat?

6. Overvallen

In Nederland worden jaarlijks steeds meer overvallen gepleegd op banken, tankstations, geldtransporten, maar ook op winkels, restaurants en gezinnen.

Om hoeveel gaat het precies? Hoeveel misdadigers zijn er bij betrokken? Is er een ontwikkeling in aantal, soort, buit en slachtoffers? Welke methodes worden toegepast? Welke verklaringen zijn er? En wat kan er gedaan worden om overvallen te voorkomen? Heb jij overvallen meegemaakt?

7. Dat zoeken we op

Tweehonderd Leidse eerstejaarsstudenten werden getest op hun algemene ontwikkeling. Die bleek later nogal mager: bijna de helft van de vragen over geschiedenis, religie en wetenschap werd fout beantwoord. Max Havelaar was een koffiehandelaar die de Indische bevolking uitbuitte. Met Pasen vieren we dat we eieren zoeken. Er wordt steeds minder waarde gehecht aan feitenkennis. In onze informatiemaatschappij is het beschikken over algemene ontwikkeling veel minder belangrijk geworden dan het openstaan voor nieuwe informatie. We onderscheiden ons niet meer door foutloos Plato te citeren, maar door flexibel te zijn en de nieuwste ontwikkelingen op te pikken. We zoeken gewoon op Internet als we iets willen weten.

Is feitenkennis noodzakelijk voor je algemene ontwikkeling? Of is het voldoende als je weet waar je die kennis kan vinden? Hoe ziet de toekomst wat betreft feitenkennis en informatietechnologie er uit?

8. Ik vertrek

Het tv-programma ‘Ik vertrek’ heeft een enorme populariteit. Het programma gaat over gewone Nederlanders zoals u en ik, die hun alledaagse huisje-boompje-beestje-bestaan verruilen voor een avontuurlijk leven in den vreemde.

Wat beweegt deze mensen. Waar gaan ze naar toe en hoe vergaat het ze? Zie jij jezelf ook vertrekken?