1. Rutte II, kiezersbedrog?

Ruim de helft van de Nederlanders die in september op de VVD hebben gestemd, vindt dat die partij met het nieuwe regeerakkoord kiezersbedrog heeft gepleegd. (bron nu.nl)
De onvrede over bijvoorbeeld het nivelleren is groot en laat zijn sporen na op het imago van Mark Rutte. Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt dat hij te veel heeft weggeven in de onderhandelingen met de PvdA om premier te blijven.
Wat vind jij, handelt de VVD/Rutte volgens zijn verkiezingsbeloften. Wat zijn verkiezingsbeloften eigenlijk waard? Is premier Rutte nog wel geloofwaardig? Waarom wil de PvdA zo graag nivelleren? Helpt dit eigenlijk wel om het begrotingstekort te verminderen of is het louter een maatregel om te nivelleren?

2. Donor worden, hoe gaan we dat regelen?

Wil jij donor worden? Donor worden moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Het is belangrijk om erover na te denken en er over te praten met mensen uit je omgeving. Mensen vinden het vaak moeilijk om over de eigen dood na te denken en te praten. Maar als je gaat nadenken of je donor wilt worden, moet dat toch. Want je moet eerst overlijden, voordat je weefsels en/of organen kan geven.
Wat vind jij? Hoe is het donorschap wettelijk geregeld? Wordt het niet eens tijd dat iedereen automatisch donor wordt ,tenzij hij/zij heeft aangegeven dat niet te willen worden?

3. Moderne slavernij in Nederland

Uit een rapport van stichting Fairwork blijkt in oktober 2011 dat er mogelijk 21.000 mensen in Nederland het slachtoffer zijn van wat men ‘moderne slavernij’ zou moeten noemen.

Mensen worden onder valse voorwendselen naar Nederland gehaald met contracten die voldoen aan de door onze overheid gesteld eisen en (arbeids-)voorwaarden. In Nederland worden zij dan gedwongen andere contracten te tekenen waarin arbeidsvoorwaarden staan die sterk afwijken van de contracten waarmee zij ons land binnenkwamen of worden zij na inlevering van hun paspoort letterlijk als slaven gehouden. Velen worden niet betaald en worden in huizen of bedrijven letterlijk gevangen gehouden. Volgens de eerste onderzoeken blijkt dat ook veel onderwereldfiguren, die zich eerder bezighielden met de risicovolle handel in verdovende middelen, de aandacht nu richten op de veel lucratievere en voor hun ‘veiligere’ mensenhandel. Slachtoffers komen veelal uit Azië en Oost-Europa en werken worden voornamelijk te werk gesteld in de huishoudelijke hulp, de bouw, de tuinbouw en bij bijvoorbeeld wasserettes. Het programma Eén Vandaag besteedt in haar uitzending van 1 november jl. uitgebreid aandacht aan het lot van deze arbeidsmigranten. Het blijkt dat veel Europese arbeidsmigranten door zowel landgenoten die in ons land opereren als Nederlanders worden uitgebuit. In de betreffende uitzending wordt de kijker verder geconfronteerd met bijvoorbeeld het aangrijpende verhaal van een Filippijnse vrouw van middelbare leeftijd, die werkzaam was als huishoudster bij de voormalige ambassadeur van Saoedi-Arabië in Den Haag. Zij mocht ruim vijf jaar niet naar buiten, moest veelal tot zestien uur per dag werken en kreeg alleen restjes te eten. Daarnaast werd zij door haar werkgever gedwongen ook haar zoon en dochter onder valse voorwendselen naar Nederland te lokken.

Wat zijn de werkelijke cijfers achter deze huidige vorm van slavernij en hoe worden deze geïnterpreteerd door de diverse bronnen/ kenners? Wat zou de Nederlandse overheid kunnen en/of moeten doen? Waarom lijkt het zo te zijn dat Justitie weinig aandacht besteedt aan deze onmenselijke vorm van criminaliteit? wat zou de rol van Europa moeten zijn?

4. Wanneer krijg jij AOW?

Tot nu toe was de AOW-leeftijd 65, maar één van de maatregelen in het regeerakkoord van de VVD en de PvdA is dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat. In het deelakkoord komt de AOW-leeftijd al in 2018 op 66 jaar en al in 2021 op 67 jaar. Of de AOW-leeftijd na 2021 nog verder omhoog gaat, wordt pas later bepaald.
Wanneer is de AOW ontstaan en wat was de situatie daarvoor? Wat zijn de gevolgen van de nieuwe maatregelen? Betalen jullie nu de tol voor de economische crisis. Of is het terecht dat jullie moeten bijdragen aan een herstel van de welvaart, omdat jullie, opgeroeid in welvaart, daar al veel meer van hebben genoten dan de mensen die nu de leeftijd van 65 bereiken?

5. Syrië, doen we er nog wat aan?

Veel mensen zijn verontwaardigd over wat er in Syrië gebeurt en vinden dat het eigenlijk niet kan. Mensenrechten worden geschonden en een regering die op deze manier haar eigen bevolking terroriseert, kun je niet zomaar haar gang laten gaan. Moet de wereld niet, net als in Libië, ingrijpen?
Volg jij de gebeurtenissen, wat is er aan de hand en wat valt er tegen te doen? Mogen we dit zo maar laten gebeuren?

6. De Hedwigepolder

De Hedwigepolder gaat onder water. Dat hebben Rutte en Samsom afgesproken in hun regeerakkoord. Over het wel of niet ontpolderen van het gebied wordt al jaren gesteggeld.
Waarom moet de polder ontpolderd worden? Wat vinden de boeren in Zeeland en wat vind jij? Moet je je houden aan gemaakte afspraken met België of is het zonder om goed agrarisch land onder water te zetten?

7. Kan de zorg minder/goedkoper?

De kosten in de gezondheidszorg (inclusief ouderenzorg bedragen ze zo’n 60 miljard euro) stijgen zo snel, dat een zorgcrisis dreigt van eenzelfde omvang als de huidige financiële crisis, schrijft oud-minister Klink. Nu geeft een modaal gezin een kwart van het inkomen uit aan zorg; bij ongewijzigd beleid verdubbelt dat. Die groei komt niet enkel door de vergrijzing, zoals vaak wordt gedacht, maar vooral door de toename van het aantal behandelingen.
Wat is de praktijk? Hoe gaat de zorg er in de toekomst uitzien en hoe houden we die betaalbaar? Moet alles kunnen en hoe kan je het aantal ingrepen beperken? Moeten specialisten wel zoveel verdienen. Zet alles eens op een rijtje en kom met ideeën.

8. Wat moeten we met Iran?

Het lijkt soms even rustig, maar dat is slechts schijn: de spanningen tussen Iran en de bondgenoten Israël en de Verenigde Staten mogen dan niet dagelijks meer tot de items in het NOS journaal of het RTL nieuws behoren, toch blijven ze onverminderd bestaan. Iran is ervan overtuigd dat aartsvijand Israël vroeg of laat zal overgaan tot een aanval en premier Netanyahu van Israël ziet met kromme tenen toe hoe Iran, ondanks internationale sancties, onverstoorbaar zijn nucleaire programma doorzet. Een programma dat volgens Iran slechts civiele doelen dient en geen militaire. Israël lijkt op zijn beurt steeds sterker overtuigd van het feit dat er een direct verband bestaat tussen de spanningen met Iran, het Palestijnse probleem en de onrusten in bijvoorbeeld buurland Syrië: al deze buurlanden zouden uit zijn op de vernietiging van de staat Israël. Wanneer er niets verandert, lijkt een militaire confrontatie onafwendbaar. Hoewel de Amerikaanse verkiezingen achter ons liggen en Barak Obama herkozen is, wordt het toch belangrijk hoe het buitenlands beleid van de VS zich ontwikkelt in een periode waarin het land het druk genoeg met zichzelf lijkt te hebben. In Nederland lijkt er met de komst van het kabinet Rutte II in een regeerakkoord voor het eerst een meer kritische toon te klinken richting het van oudsher bevriende Israël. Maar oppositiepartijen als de PVV, het CDA, SGP, 50PLUS en de ChristenUnie zijn hiertegen en ook bij een deel van Ruttes achterban valt deze nieuwe toon slecht. Zij lijken de stellingname van Israël ( ‘Wie niet vóór ons is, is tegen ons’) onverminderd te willen blijven onderschrijven.

Hoe moet Nederland zich opstellen in dit conflict? Tot hoe ver zullen de VS gaan in hun steun aan Israël? waar staat de Europese Unie en wat zou haar rol in dit dreigende conflict moeten zijn?