1. De Roemenen en Bulgaren komen.

Per 1 januari 2014 kunnen Bulgaren en Roemenen zonder werkvergunning aan de slag in Nederland.
Veel van deze arbeidsmigranten in Nederland worden het slachtoffer worden van uitbuiting. Ze moeten te veel betalen voor belabberde huisvesting en werken vaak ver onder het minimumloon. Nederlandse werknemers zijn hiervan het slachtoffer en dreigen te moeten gaan werken voor een lager loon. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher vindt dat de Europese Unie nieuwe regels moet opstellen om het vrije verkeer van werknemers aan te pakken. “Onze zwakste burgers leggen het op de arbeidsmarkt af tegen bekwamere mensen van elders”
Wat gaat er veranderen in 2014 en moet de Europese Unie daar op in spelen of moet de vrije markt zijn werk doen?

2. Greenpeace

In september werd de onder Nederlandse vlag varende Arctic Sunrise opgebracht door de Russische autoriteiten na een protestactie bij een boorplatform van Gazprom in de Petsjorazee. Sindsdien zitten de 30 opvarenden, onder wie twee Nederlanders, vast. Rusland classificeert de handelingen van de activisten niet meer als piraterij maar als vandalisme.
Wat kunnen de leden van Greenpeace voor een straf verwachten? Heeft Rusland enig recht van spreken? Wat staat hierover in internationale verdragen en wat moet de Nederlandse overheid doen? Hoever kan je als actievoerder gaan?

3. Lampedusa

Staatssecretaris Fred Teeven noemde onlangs het drama bij Lampedusa is een ‘verschrikkelijke gebeurtenis’ Het drukt ons ‘eens te meer met de neus op de feiten’, vindt de bewindsman. Er is nu eenmaal een onontkoombare trek uit bepaalde werelddelen naar Europa. Daar moeten we ‘zo goed en slim mogelijk’ mee omgaan.
Wat zijn de feiten? Welke rol speelt de criminaliteit? Kan Italië dit probleem aan of is het een Europees probleem en wat kan er gedaan worden om deze tragedies te voorkomen?

4. NSA

De Amerikaanse inlichtingendienst NSA luisterde de telefoongesprekken af van zeker 35 regeringsleiders uit de hele wereld. Dat blijkt uit een document dat is gelekt door de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden. Een van hen is de Duitse Bondskanselier Angela Merkel. In Europa is grote verontwaardiging over deze afluisterpraktijken ontstaan. Waarom doen de Amerikanen dit en hoever kan je hiermee gaan, zeker bij bevriende mogendheden?

5. Tuitjenhorn

Onlangs werd de huisarts Tromp uit Tuitjenhorn op non-actief gesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De huisarts pleegde nadat hem dit verteld was zelfmoord. Hierdoor ontstond er grote onrust onder huisartsen Ook nu is gebleken dat de huisarts zeer hoge doseringen morfine en dormicum heeft toegediend, wordt er veel over de zaak gesproken. Bij de NOS en op internet komen veel uiteenlopende reacties binnen van huisartsen.
Wat is er wettelijk geregeld en hoe ziet de praktijk eruit? Wat vind je van de rol van de co-assistente die de zaak aan de orde stelde in haar verslag voor haar begeleiders op het AMC?
Moeten de regels over euthanasie worden veranderd en hoe?

6. Opvoeding

Misschien heb je er niets van gemerkt, maar jij wordt opgevoed. Niet alleen je ouders maar ook de school houdt zich met jou bezig. Misschien meer dan je lief is. Wat heb jij hiervan gemerkt?
Ben jij je bewust welke ideeën je ouders over opvoeden hebben en komen die overeen met de meest gangbare opvattingen op school en in de samenleving? Speelt religie daarbij een rol en mag de overheid zich daarmee bemoeien? Heb jij al ideeën over hoe jij eventuele kinderen gaat opvoeden?

7. Russisch Nederlands vriendschapsjaar

Voor Nederland en Rusland is 2013 een bijzonder jaar. Beide landen vieren in dat jaar 400 jaar wederzijdse betrekkingen. Op het gebied van economie, cultuur en politiek en maatschappij zullen dit jaar in Nederland en Rusland diverse activiteiten georganiseerd worden. Maar juist in dit jaar wordt de verhouding tussen de twee landen vertroebeld door allerlei incidenten. Onze opvattingen over de rechten van homo’s zorgt voor irritaties in Rusland en wij arresteren een onschendbare Russische diplomaat. Daarnaast zijn er allerlei andere incidenten.
Wat is de historische band tussen de twee landen en moet die nog wel gevierd worden? Wat vind je van de houding van beide landen? Wat zijn de belangrijkste handelsrelaties en zijn we niet teveel afhankelijk geworden van Russische gas en olie?

8. Pretstudies

Het huidige aanbod van zogenaamde pretstudies op mbo-instellingen moet volgens minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap flink worden ingeperkt. Dit jaar publiceerde GeenStijl een lijst van de 10 meest zinloze universitaire studies. Wat is er aan de hand met de kwaliteit van ons onderwijs?
Waar kijk jij naar bij de keuze van je vervolgopleiding. Ken je het fenomeen pretstudie en wat houdt dat in? Moet de overheid ingrijpen of is er niets aan de hand.