Een gedicht verfilmen

 

 • Je docent verdeelt de klas in groepen van ongeveer 4 leerlingen.
 • Overleg met elkaar en zoek een gedicht dat je zou willen verfilmen.
 • Je docent doet suggesties.
  (Aantal lessen ongeveer 4)

Bekijk de volgende filmpjes om inspiratie op te doen.

Kijk voor gedichten op de volgende websites bloemlezing Cambiumned of gedichten.nl.

 

Enkele vormaspecten waar je op moet letten zijn:

 • het gebruik van het gedicht en beelden waarmee het verhaal wordt uitgelegd (je kan het 
 •  gedicht voorlezen, zingen of presenteren en voorzien van achtergrondbeelden of het alleen  
   met  tekst en beelden weergeven)
 • de muziek (op de achtergrond)
 • de montage (vaak veel en korte shots)
 • versvormen: maak duidelijk wat de kenmerken van het gedicht/vers zijn (zie versvormen).

Maak een kort en krachtig filmpje (hooguit 2 minuten).

Kies vervolgens:

 • een filmvorm
 • een camera

de beelden die je wil filmen,

Film de beelden en monteer ze.

Zie voor tips bij de montage www.moviezone.nl

Nodig per groepje een laptop/Mac/PC met gratis montagesoftware Windows Movie Maker of Apple iMovie.

Presenteer de resultaten aan de klas die vervolgens de beste filmpje kiest.