Moet je één of twee medeklinkers gebruiken?

© CambiumNed

Theorie