Oefening verleden tijd van zwakke en sterke werkwoorden *

(2F) © CambiumNed

Theorie