Oefening vervoeging in de tegenwoordige tijd *

 (brugklas, 2F) © CambiumNed

Theorie