Argumentatiestructuren

 

We onderscheiden de volgende basisvormen van argumentatie:

  1. De enkelvoudige argumentatie
  2. De onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)
  3. De nevenschikkende afhankelijke en onafhankelijke argumentatie

1. De enkelvoudige argumentatie

Je onderbouwt je standpunt met één argument.

standpunt
argument

Voorbeeld:

Zij moet de opvolgster worden van onze coach.
Want zij heeft al veel ervaring.

2. De onderschikkende argumentatie (ook wel ketenargumentatie genoemd)
Bij een onderschikkende argumentatie ondersteunt een argument een reeds genoemd argument.

Schematisch:

Standpunt
argument
argument

Voorbeeld:

Zij  is de juiste persoon voor die baan van boekverkoopster.
Zij heeft ruime ervaring in die branche.
Ze heeft namelijk al twee jaar bij een  Libris boekhandel gewerkt

3. De nevenschikkende argumentatie (vroeger meervoudige argumentatie genoemd)

Bij de nevenschikkende argumentatie onderscheiden we:
een onafhankelijk nevenschikkende argumentatie en
een afhankelijke nevenschikkende argumentatie.

Bij een onafhankelijk nevenschikkende argumentatie gebruik je twee of meer argumenten. De argumenten zijn gelijkwaardig en kun je onderling van plaats verwisselen.

Schematisch:

standpunt
argument argument argument

Voorbeeld:

Zij moet de opvolgster worden van onze coach.
Want zij heeft al veel ervaring Zij heeft een positieve uistraling Bovendien willen we een vrouwelijk coach.

Bij een afhankelijke nevenschikkende argumentatie vormen twee deelargumenten samen een argument. De argumenten onderbouwen samen het standpunt. Alleen in combinatie hebben ze kracht (ze zijn van elkaar afhankelijk).

Schematisch:

standpunt
argument —↑— argument

Voorbeeld:

Je moet minder patat en frikandellen eten.
              ↑
Dit kost je veel geld in de week. —↑—     Je komt niet uit met je zakgeld.

 

Oefening 1 argumentatiestructuren

 
Oefening 2 argumentatiestructuren

 

 

 

cambiumned_banner_02