Drogredenen

 

Foute argumentaties noemen we ook wel drogredenen. Er is sprake van een drogreden bij een onjuist gebruik van een argumentatieschema of een overtreding van een discussieregel.
We bespreken de volgende drogredenen:

 1. De onjuiste oorzaak – gevolgrelatie
  Er wordt tussen twee zaken een oorzaak-gevolgrelatie gelegd, terwijl die er niet is.

  Veel ouderen die op een e-bike rijden hebben een ongeval gehad, dus is het rijden met een e-bike gevaarlijk.
 2. De verkeerde vergelijking
  Je vergelijkt onterecht twee zaken met elkaar.

  Volgens de NS hoeft in de sprinter geen wc te zitten. In een bus zit die toch ook niet.
 3. De overhaaste generalisatie
  Op grond van een of een enkel voorval wordt er een conclusie getrokken die voor alle gevallen geldt.

  Mijn opa dronk elke dag een paar glazen jenever en is 98 jaar geworden, alcohol drinken is dus helemaal niet ongezond.
 4. De cirkelredenering
  Bij een cirkelredenering herhaal je je standpunt, alleen anders geformuleerd.

  God bestaat omdat het in de bijbel staat, en wat in de bijbel staat is waar omdat het Gods woord is.
 5. De persoonlijke aanval
  Je valt de persoon aan en niet zijn argument(en).

  Wat weet jij van nu gezondheid, jij weegt zelf 105 kilo!
 6. Het ontduiken van de bewijslast
  Je keert de bewijslast om en laat de tegenpartij het tegendeel bewijzen.
  Dat hoef ik niet te bewijzen, dat ís gewoon zo!
 7. Het vertekenen van een standpunt
  Je legt de tegenpartij woorden in de mond waarvan de onjuistheid moeilijk is te bewijzen.

  Ga jij niet mee naar de wedstrijd? Dus jij gaat je lekker zitten vervelen in je eentje?
 8. Het bespelen van het publiek
  Je beweert zaken waartegen iemand moeilijk kan ingaan.

  Je bent toch niet goed bij je hoofd als je daar wil wonen.
 9. Een onjuist beroep op autoriteit
  Je beroept je op een bekend persoon, maar die persoon hoeft van het onderwerp helemaal niets af te weten of hij heeft belang bij de zaak.

  Condooms verergeren de verspreiding van aids, want dat zegt de paus.
 10. Een onjuist beroep op een voor-en-nadelenschema 
  Je overdrijft bijvoorbeeld de voor- of nadelen van een bepaalde maatregel of stelt iemand voor een vals dilemma.
  – Als Nederland het gebruik van softdrugs legaliseert, krijgen we veel meer drugsverslaafden, zal het aanzien en de invloed van ons land in de Europese unie enorm afnemen en zal de illegale teelt  vanwege de sterkte van de illegale wiet niet verdwijnen.
  – De Spanjaarden zullen moeten kiezen tussen een splitsing van het land of een burgeroorlog.
 11. Onjuist beroep op een kenmerk of eigenschap 
  Bepaalde kenmerken of eigenschappen worden overgewaardeerd terwijl andere relevante kenmerken nauwelijks of niet worden genoemd.
  Die leraar heeft altijd dezelfde kleren aan, dat moet wel een saaie leraar zijn.


  BRON: Examenblad

  Zie voor uitleg filmpje 2 hieronder

 

Oefening 1 drogredenen

 
Oefening 2 drogredenen

 

 

 

IMG_0001_NEW

3

1

2

3