Deelonderwerpen en kopjes

 

Elke tekst heeft een hoofdonderwerp en een aantal deelonderwerpen. Heel vaak krijg je op het examen de opdracht de tekst te verdelen in een aantal deelonderwerpen.

De vraag luidt dan bijvoorbeeld:
De tekst kan je na de inleiding verdelen in een aantal delen. Enkele delen kan je voorzien van de tussenkopjes:  x1, x2  en x3.
Bij welke alinea begint het deel met tussenkopje x2?

Een ander voorbeeld van een vraag met een tussenkopje komt uit het examen 2015 – I

vraag 19

Tekst  Samen sterk’

Welk kopje past het beste boven alinea’s 6 en 7 ?

A Coöperaties en burgerinitiatieven 

B Coöperaties wereldwijd 

C Herwaardering van coöperaties 

D Vernieuwing van coöperaties

(Juiste wantwoord = C )

 

Tips om deelonderwerpen vast te stellen:

– Lees de inleiding nog eens goed door. In de inleiding worden de deelonderwerpen vaak aangekondigd. Deelonderwerpen worden ook vaak afgesloten met een slotzin. Zoek dus naar signaalwoorden waaruit je kan opmaken dat het deelonderwerp wordt afgesloten.
– Lees de vragen nog eens goed door. Daaruit kan je soms ook al opmaken wat de deelonderwerpen zijn.

 

 

=> Hoofdgedachte tekst en tekstgedeelte

 

 

 

cambiumned_banner_02