Tekstrelaties

 

Verbindingswoorden geven aan wat voor een verbanden/relaties er binnen een zin, tussen zinnen en tussen alinea’s zijn. Zij geven aan wat de structuur van een tekst is. Deze verbindingswoorden helpen je wanneer je vragen krijgt over deelonderwerpen. Zoek voor het vinden van deelonderwerpen naar structurerende zinnen en zinsgedeelten (eerste zin(nen), slotzin ). In onderstaand schema vind je tien veel voorkomende verbanden met voorbeelden van verbindingswoorden.

Verbanden

tijd (temporeel)

opsomming

tegenstelling

vergelijking

oorzaak – gevolg

doel – middel

voorbeeld/toelichting

redengevend/argument

voorwaarde

samenvatting/conclusie

Verbindingswoorden/signaalwoorden

voordat, nadat, eerst, wanneer, vroeger

en, ook, ten eerste, ten tweede, vervolgens

maar, echter, hoewel, toch, daarentegen

zo, evenals, in vergelijking met, soortgelijk(e)

door, doordat, waardoor, te danken aan

om te, daarmee, waarmee, door middel van

een voorbeeld ( hier)van, ter illustratie

want, omdat, daarom, vanwege, immers,

als, wanneer, tenzij, in (voor) het geval dat

samengevat, kortom, dus, vandaar dat

 

Oefenwerk

Oefening 1

Oefening 2

Oefening 3

Oefening 4

 

=> Deelonderwerpen en kopjes