Telwoorden

 

  • Bepaalde hoofdtelwoorden geven een getal aan dat precies vaststaat: twee, elf, drie zestiende, miljoen enz.

  • Bepaalde rangtelwoorden zijn afgeleid van bepaalde hoofdtelwoorden: tweede (van twee), honderdste (van honderd), enz.

  • Onbepaalde hoofdtelwoorden geven een hoeveelheid aan die niet precies vaststaat: veel, zoveel, sommige, alle, enz.

  • Onbepaalde rangtelwoorden zijn meestal afgeleid van onbepaalde hoofdtelwoorden: hoeveelste (van hoeveel), zoveelste (van zoveel)

 

Oefening 1 telwoorden

Oefening 2 telwoorden