Voorzetsels, bijwoorden en voegwoorden

 

Voorzetsels

Voorzetsels komen nooit alleen voor. Ze staan aan het begin van een zinsdeel met een zelfstandig naamwoord of een voornaamwoord: Zij gaan met vakantie naar Noorwegen. Geef het maar aan haar.
Als zowel voor als na een zelfstandig naamwoord een voorzetsel staat, spreek je van een voorzetselverbinding: op basis van, ter voorkoming van.

 

Bijwoorden

Bijwoorden zeggen iets van:

– Een gezegde: Hij loopt hard. Vandaag komen de nieuwe computers. Wanneer gaat hij weg?

– Een bijvoeglijk naamwoord: Dat is een erg mooie kanarie. Dat is een tamelijk uitgekookt meisje.

– Een ander bijwoord: Hij loopt heel snel. Hij praat erg hard.

Opmerking:
Sommige bijwoorden kunnen gesplitst worden: Daarbij laat ik het. – Daar laat ik het bij.
Je benoemt beide delen als één geheel.

Zie ook: verwijswoorden

Voegwoorden

Voegwoorden zijn woorden als en, maar, of, want, als, dat enz. Het zijn verbindingswoorden. Ze verbinden zinnen of woorden met elkaar: Kom je als je je huiswerk af hebt? Wil je cola of sinas?

Opmerkingen:
Voegwoorden zijn nooit een zinsdeel of zinsdeelstuk.
Voegwoorden kunnen nevenschikkend en onderschikkend zijn. (Zie: samengestelde zin)

 

 

 

Bijv nw of bijwoord

Bijwoorden

Voegwoorden