Het balansverslag

Alles voor je lijst

 

Aan het eind van elk leerjaar moet je een balansverslag schrijven. In zo’n verslag maak je de balans op van wat je in het afgelopen jaar hebt gelezen en geleerd. In elk geval moet je in je verslag de volgende punten aan de orde laten komen.

  • Welke boeken heb je gelezen?
  • Welke boeken vond je leuk en welke niet? Motiveer je antwoord.
  • Is je manier van lezen veranderd? Indien ja, beschrijf de verandering.
  • Heb je een favoriet thema ontdekt?
  • Heb je een favoriete schrijver ontdekt?
  • Ben je een bepaald genre gaan waarderen?
  • Ben je bepaalde eigenschappen (bijvoorbeeld chronologisch, niet-chronologisch of een bepaald perspectief) anders gaan waarderen?
  • Herlees je leesautobiografie en eventuele andere balansverslagen en geef aan of je persoonlijke smaak is veranderd?
  • Ga je nu anders met literatuur/lezen om dan aan het begin van de vierde klas ? Zo ja, wat is het verschil? Geef voorbeelden. Zo niet, wat is dan hetzelfde gebleven en waarom is dat niet veranderd? Geef voorbeelden.
  • Is je manier van werken (bijvoorbeeld het maken van leesverslagen) veranderd de afgelopen tijd? Zo ja, op wat voor een manier? Geef voorbeelden. Zo niet, waarom niet?

 

Literatuur ?

Waanzin in de literatuur