Het schoolexamen literatuur

 

Voor het schoolexamen Nederlands literatuur moet je in de klassen 4, 5 (havo en vwo) en 6 (vwo) beargumenteerd verslag doen van je leeservaringen met een aantal door jezelf geselecteerde literaire werken. Je moet minimaal 8 (havo) of 12 (vwo) boeken lezen die oorspronkelijk geschreven zijn in de Nederlandse taal. Op het vwo moet je van die twaalf boeken minimaal drie werken van voor 1880 lezen. 

Zie: Examenblad

Je moet daarnaast een aantal literaire begrippen kennen om literaire teksten te kunnen analyseren. We behandelen hier een aantal van deze begrippen en je zult bij het lezen van een aantal verhalen/verhaalfragmenten moeten laten zien dat je ze kan toepassen.

Het is belangrijk dat je een eigen smaak ontwikkelt. Op deze website vind je een groot aantal links naar websites van/over schrijvers. Ook op de pagina’s literatuurgeschiedenis vind je veel informatie over schrijvers en literaire stromingen. In de bovenbouw wordt er begonnen met de behandeling van de hoofdlijnen van de literatuurgeschiedenis. De door jou gelezen literaire werken moet je namelijk kunnen plaatsen in historisch perspectief.

In de vierde klas begin je met het beschrijven van je leeservaringen tot op dat moment in een leesautobiografie. Vervolgens leer je wat er in goed leesverslag hoort te staan en tenslotte evalueer je je ervaringen in een balansverslag.

Of je cijfer meetelt bij het vak Nederlands of bij een apart vak literatuur is per school verschillend.
Zie het PTA voor het vak Nederlands of vraag het aan je docent.

Het leesdossier

Sommige scholen werken met een leesdossier. Als dat zo is, zal dat in je PTA staan en zal je docent vertellen wat daar in moet zitten. Meesstal zullen de volgen zaken in je dossier moeten zitten: 

  • een leeslijst: een lijst met de titels van de 8 of 12 (of meer) door jou gelezen boeken met de nodige bibliografische gegevens; 
  • de verzamelde achtergrondinformatie: samenvattingen of verwijzingen naar gebruikte bronnen;
  • verwerkingsopdrachten waarmee je laat zien dat je je in het literaire werk verdiept hebt;
  • als je school dat vraagt, je leesautobiografie en één of meer balansverslagen.

 

Leestips 'Lezen voor de lijst' Leestips 'Leesadviezen.nl'

 

 

CambiumNed op Learnbeat