Ruimte en perspectief

 

Ruimte en handeling

Onder de ruimte verstaan we niet alleen de plaats van handeling, maar ook het weer, seizoen, verleden en
toekomst. De ruimte zorgt voor sfeer en spanning. Past de ruimte bij de handeling dan spreek je van overeenkomst tussen ruimte en handeling. Omgekeerd spreek je van contrast tussen ruimte en handeling.

Opdracht

 

Perspectief en verteller

We onderscheiden de volgende perspectieven:

 1. Ik-perspectief
  Er is een ik-figuur die beschrijft wat hij meemaakt of heeft meegemaakt. De ik-figuur is tevens
  de ik-verteller.
 2. Personaal (hij/zij-) perspectief
  Er is een hij- of zij-figuur door wiens ogen je de gebeurtenissen meemaakt. Je hebt hier te maken
  met een hij/zijverteller (= personale verteller)
 3. Alwetend of auctoriaal perspectief
  De alwetende (auctoriale) verteller neemt niet deel aan de handeling en geeft commentaar op de gebeurtenissen.
Opdracht Literaire begrippen