Het Frans – classicisme

Achttiende eeuw

 

In het begin van de achttiende eeuw waren de kunsten en literatuur uit Frankrijk erg belangrijk. In de kunst is het rococo toonaangevend. Deze stijl is sierlijk, elegant en speels. Lichte kleuren, bladgoud en pasteltinten komen veel voor.

In de literatuur is het Frans-classicisme toonaangevend. Dichtgenootschappen werkten volgens klassieke richtlijnen, maar deze werden wel aan de eisen van de tijd aangepast. Vooral de toneelkunst moest natuurlijker en eenvoudiger zijn dan bij  klassieken. Personages moeten echte mensen uitbeelden en hun emoties door de rede beheersen. Het moeten voorname personen zijn en hun gedragingen moeten bijdragen aan maatschappelijk gewenst en fatsoenlijk gedrag.
Frans-classicisme is verstandelijk en streeft naar orde en evenwicht. Belangrijke Franse voorbeelden zijn Racine en Molière.

De belangrijkste vertegenwoordiger van het Frans-classicisme was in Nederland Pieter Langendijk.

Hij is vooral bekend geworden door zijn blijspelen. 

 

=> Pieter Langendijk

 

 

Toneel van de Amsterdamse schouwburg met scène uit de Gysbreght