Pieter Langendijk

Achttiende eeuw

 

langendijkDe belangrijkste vertegenwoordiger van het Frans- classicisme was in Nederland Pieter Langendijk (1683 – 1756).
Hij is vooral bekend geworden door zijn blijspel Het wederzijds huwelijksbedrog. In dit stuk besteedt hij veel aandacht aan de vorm  (vijf bedrijven en zelfs eenheid van plaats, tijd en handeling).
De adellijke hoofdpersonen doen zich rijker voor dan ze zijn. Als dat bedrog uitkomt, zijn ze echt verliefd geworden. Het thema van het stuk is dat men zich niet beter moet voordoen dan men is. Andere bekende toneelstukken van hem zijn Don Quichot op de bruiloft van Kamacho en De wiskunstenaars of ’t gevluchte juffertje.

 

blindemanspel
Cornelis Troost –  Het Blindemanspel

 

=> Verlichting/rationalisme