Rhijnvis Feith

Achttiende eeuw

 

feith

Rhijnvis Feith (1753 – 1824)
Link: meer over Feith

Hoewel Feith beïnvloed is door de verlichting is hij in ons land de vertegenwoordiger van het sentimentalisme. Zijn roman Julia gaat over de tragische liefde tussen Eduard en Julia. Ze zijn hevig verliefd op elkaar, maar haar vader ziet deze minnaar niet zitten en Julia stelt voor elkaar voorlopig niet te ontmoeten. Eduard verlaat haar en begint aan een zwerftocht. Na een tijdje ontvangt hij een brief waarin Julia schrijft dat haar vader de relatie niet langer zal tegenwerken. Eduard gaat terug, maar bij het naderen van zijn woonplaats, ziet hij een begrafenisstoet. Julia is overleden en wordt naar haar graf gebracht. Eduard koopt vlak bij het graf een huis en wil daar wachten totdat ze elkaar weer zullen zien na zijn dood. 
De roman is een prachtig voorbeeld van een sentimentele roman met motieven als liefde, eenzaamheid en dood. De geliefden brengen hun tijd het liefst ‘s nachts samen door op een kerkhof dicht bij een grafkelder met een treurwilg en onder het licht van de maan.

Klik voor een bespreking van Julia

 

 

 

 

 

Fragment Julia:
‘s Nachts, als 't lichte maan is of mijn liefste gestarnte aan een zuiver uitspansel zijn dissel begint 
te wenden, begeve ik mij naar ’t kerkhof. Op haar zerk gezeten, aanschouwe ik beurteling de eeuwigen
hemel boven mij, en ieder grasje dat om de tombe mijner Julia groeit. Laatst vond ik er een viooltje,
dat in de stilte des middernachts liefelijk wasemde. Drie avonden achtereen bezocht ik dit nederig
bloempje en weende op zijne blaadjes. Helaas! gisteren vond ik het verdord en met een verflenst steeltje
naar de aarde hangen. Een bange zucht ontvloog mij. Zo verwelkte mijne Julia! zeide ik.Ik stond enige
tijd roerloos mijn viooltje aan te zien, en toen zeeg ik op het graf neder en weende overluid.

feithjulia
Kortheid des levens

Het menschelijk geslacht valt als de blaadren af:
Wij worden en vergaan, — de wieg grenst aan het graf. —
Daartusschen speelt een droom een treurspel met het harte;
De smart wijkt voor de vreugd, de vreugd weer voor de smarte;
De koning klimt ten troon, de slaaf buigt voor hem neer;
De dood blaast op het spel, — en beiden zijn niet meer.

blad6

 

 

Ander werk van Feith: Ferdinand en Constantia en het gedicht Het Graf.