Louis Couperus

periode 1880 - 1910

couperusLouis Couperus (1863 -1923)
(link: biografie)

Couperus groeit op in het milieu van bestuursambtenaren in Den Haag en Nederlands Indië (het huidige Indonesië) van rond 1900. Veel leden van zijn familie zaten in het Indische Binnenlands Bestuur. Indië en Den Haag zijn vaak het decor in zijn werk. Couperus is sterk beïnvloed door het naturalisme. Veel personages in zijn werk zijn niet in staat los te komen van de invloed van erfelijkheid en milieu.

 

 

Al in zijn debuutroman ‘Eline Vere’ (1889) gaat de hoofdpersoon Eline ten onder aan erfelijke zwaarmoedigheid. Erfelijkheid en milieu zijn ook erg belangrijk in de romans ‘Noodlot’(1890), ‘Extase’ (1892) en ‘De stille kracht’(1900). In het laatste boek gaat de resident (hoofd van een gewest in Indië) Van Oudijck ten onder aan occulte krachten.

 

 

Ondergang en decadentie komen we ook tegen ‘De boeken der kleine zielen’(1901-1903), ‘ Van oude menschen en de dingen die voorbijgaan’ (1906) en in een aantal historische romans zoals ’Xerxes of de hoogmoed en de berg van licht’(1919).

 

 

Online zijn de volgende boeken te lezen:

 

Beluister ook een fragment uit De stille kracht van Louis Couperus

 

Baadster
Een blanke nymf steeg ze uit het marmren bad,
En toefde op de eerste treê; heur armen beurden
En wrongen ‘t blonde hair, dat druipend nat
Nog van den amber der violen geurde.
Hoe ‘t rozig-blond van ‘t blozend rozeblad
De sneeuw haars teedren lichaams warmer kleurde,
Terwijl van paerlen vloeyende en omspat,
Zij lelie was, die in den dauwe treurde!
Daar stond ze, steunende op het slanke been,
Zoo, dat bevallig zich de heupe rondde,
Nu de armen hoog de dartle lokken bonden.
Daar stond ze, glanzend-wit als marmersteen,
Geheel omsluyerd in den korenblonde:
Antieke vaas met gouden veile omwonden.


Klik hier als u het gedicht wilt horen of downloaden


 

=> Naturalisme  -Marcellus Eamants

 

 

 

Yasmine Allas over Noodlot van Louis Couperus