Martinus Nijhoff

periode 1910 -1945

 

nijhoffMartinus Nijhoff (1894 -1953)
(klik voor biografie)

Alhoewel Nijhoff moeilijk valt in  te delen bij een bepaalde groep of tijdschrift, wordt hij wel als één van de belangrijkste dichters uit de eerste helft van twintigste eeuw gezien. Als schrijver gebruikt hij heldere taal waarmee hij moeilijke levensvragen op een begrijpelijke manier weet te formuleren. 
Hij debuteert in 1916 met de bundel ’De wandelaar’. De wereld in zijn verzen is een chaos die de dichter als een ‘wandelaar’ op een passieve manier observeert. In later werk weet hij de werkelijkheid te aanvaarden en krijgt hij meer aandacht voor de mens als sociaal wezen.
Het gedicht ‘Het uur U (1936) wordt algemeen als een hoogtepunt in Nijhoffs werk beschouwd.
Het moment van de waarheid bestaat uit het verschijnen van een vreemdeling (een soort Christusfiguur) op een zomermiddag  in een doodstille straat. Hij brengt paniek onder de mensen. De mensen worden zich door zijn verschijnen bewust van hun menselijk tekortschieten.
Een ander bekend gedicht van Nijhoff is het sonnet ‘De moeder de vrouw’ dat speelt bij de brug over de Waal bij Zaltbommel. Het gaat over een psalmen zingende vrouw op het dek van een schip, die bij bij de ik-figuur herinneringen aan zijn moeder oproept. De nieuwe brug bij Zaltbommel wordt in 1996 naar Nijhoff vernoemd.

Verzamelde gedichten van Nijhoff online

brugzaltbommel
De oude en de nieuwe brug bij Zaltbommel 2006 (foto Fred Marsman)
(Klik om het gedicht ‘De  moeder de vrouw‘ te horen)

=> Expressionisme in de kunst

 

 

Documentaire

Het kind en ik

De wolken