Andreas Burnier (1923 -2002) was hoogleraar criminologie in Nijmegen. Burnier typeert zichzelf als een spirituele zoeker en werker. Zij schreef veel over hoe ongelukkig zij zich voelde in een vrouwelijk lichaam en de minachting die dat met zich meebrengt.
Al in één van haar eerste werken (Een tevreden lach, 1965) schreef zij over haar homoseksuele geaardheid. Zij wordt dan ook beschouwd als een van de voorlopers van de homo-emancipatie en het feminisme.
Belangrijke thema’s in haar werk zijn: vrijheid van geest, bevrijding uit de beperkende aardse bekrompenheid, homofilie en het Jodendom. Haar bekendste romans zijn: ‘De verschrikkingen van het noorden’ (1967), ‘Het jongensuur’ (1969) en ‘Een huilende libertijn’ (1970).

Zie ookRenée van Marissing ovet Het jongensuur

=> Jan Cremer

 

 

 

Interview