Het magisch realisme

1945 -1970

 

Bij het magisch realisme wordt een poging gedaan de werkelijkheid te verbinden met een andere of hogere werkelijkheid. Johan Daisne omschrijft het magisch realisme als ”twee polen die samen de werkelijkheid vormen: enerzijds de nuchtere, rationele realiteit en anderzijds de fantastische, irrationele droom. Magisch Realisme ontstaat uit de spanning tussen die polen.” Johan Daisne past deze spanning toe in zijn romans. Bekend van hem zijn ‘De man die zijn haar kort liet knippen’ (1947) en ’De trein der traagheid’ (1950).

Lees het boek online: De trein der traagheid

 daisne  lampo

Johan  Daisne (1912 -1978)

Hubert Lampo (1920 -2006)

Een andere Vlaamse schrijver die we tot deze stroming rekenen is Hubert Lampo. Volgens Lampo brengt een schrijver tijdens het schrijven zaken tot uiting die onbewust bij hem leven. Hij creëert daarbij archetypen. Door Archetypen hebben beelden de neiging zich op eenzelfde manier te ontwikkelen. Het zijn onbewuste, universele ideeënpatronen. Zij komen voor in mythen, sprookjes en dromen. Meer over zijn ideeën over het magisch realisme vind je in ‘De zwanen van Stonehenge’. Bekende romans van Lampo zijn: ‘Terugkeer naar Atlantis’ (1953),’ De komst van Joachim Stiller’(1960), ‘De goden moeten hun getal hebben’ (1969) en ‘Wijlen Sarah Silberman’ (1980).

magisch-realisme1

Magisch realisme bij Frank Zweegers

 

 

 

 

De komst van Joachim Stiller 1

De komst van Joachim Stiller 2

Magisch realisme bij Carel Willink