Maarten Biesheuvel

1970 - heden

 

Maarten Biesheuvel (1929) komt uit een gereformeerd gezin, maar als hij ouder wordt neemt hij afstand van het geloof. Over dit proces schrijft hij regelmatig. Het centrale thema in zijn werk is het conflict tussen de als chaotisch en beangstigend ervaren werkelijkheid en het verlangen naar geluk en geborgenheid. Dit conflict maakt hem depressief en bij wijlen geestesziek. Biesheuvel schrijft humoristische fantasieverhalen en beschouwingen over zaken als vriendschap, God en zijn romantische vlucht uit het heden.

Link: De vijf beste korte verhalen van Maarten Biesheuvel

=> Maarten ‘t Hart

 

 

Brief aan vader

De Dienst