Het lied in de middeleeuwen

middeleeuwen

 

Alhoewel er niet zo veel teksten van liederen zijn uit deze periode weten we uit andere bronnen dat het lied zeer populair was in de middeleeuwen. We onderscheiden:

a. Wereldlijke liederen

In die tijd werd er op feesten en bij optochten veel gezongen. Zo kennen we een aantal dans-, liefdes-  en drinkliederen en volksballaden uit die tijd. Beroemd is de volksballade (sprongsgewijze verteld en met veel herhalingen) Het lied van heer Halewijn.

Tekst Het lied van heer Halewijn

Beluister het lied:

 

Andere bekende volksballaden:
Lied van de twee koningskinderen (tekst en vertaling)

Het daghet in het Oosten:

 

Naast deze liederen kennen we ook een aantal liederen waarin het persoonlijk gevoel overheerst (cultuurliederen). Een bekend voorbeeld daarvan is het Egidiuslied.

 

 

Bekend zijn ook de vagantenliederen. Vaganten waren dichters die rondtrokken en op straat hun liederen zongen. Een uitgebreide verzameling vagantenliederen vind je in de Carmina Burana. Op muziek gezet en vooral bekend geworden door de bewerking van Carl Orf.

Tekst: Carmina Burana met vertaling

b. Geestelijke liederen uit deze tijd bestaan vooral uit kerst- en paasliederen die op belangrijke feestdagen werden gezongen. Daarnaast kennen we passieliederen en mystieke liederen.

=> De rederijkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl Orff – O Fortuna ~ Carmina Burana