guido1Guido Gezelle  (1830 -1899)
(Klik voor biografie)

Gezelle  was  een  belangrijke vertegenwoordiger van de Vlaamse beweging. Hij wilde met zijn werk de Vlaamse zaak  dienen. In zijn werk vind je aandacht voor de oude Vlaamse volkstaal en het Vlaamse verleden. Gezelle volgde een priesteropleiding, studeerde filosofie en theologie en was een tijd leraar. Later was hij conrector en onderpastor. Thema’s die je regelmatig in zijn werk tegenkomt, zijn  de natuur, het geloof en het Vlaams. Gezelle wilde alleen in het Vlaams schrijven. Hij moest niets hebben van het Frans en het ’hoog-Nederlands’.  Bekende bundels van hem zijn ‘Vlaemse Dichtoefeningen’ (1858) en Gedichten, Gezangen en Gebeden (1862) en ‘Tijdkrans’ (1893). We rekenen Gezelle tot de romantiek vanwege de aandacht voor het goddelijke in de natuur en zijn verlangen naar eenzaamheid en eeuwigheid.

Het werk van Gezelle bij DBNL en bij Coster.

 

Numquid nosti semitas nubium?
Weet gij waar de wind geboren,
waar de dauw geboren wordt?
Weet gij kunstig op te sporen
wat hierbij, hierboven is?
Weet gij wat de sterren zijn, en
wat de zon, de mane? Wat
in de bergen, in de mijnen
ligt, en in de zee bevat?
Weet gij iets klaar uit te leggen
van al ‘t geen me u vragen kan?
Antwoordt dan en wilt mij zeggen:
Dichten… wat is dichten dan?

Numquid nosti semitas nubium? = Kent gij dan de wegen van de wolken?

=>Periode 1880 – 1910