multatuliMultatuli (1820 – 1887)
Klik voor biografie

Onder het pseudoniem Multatuli (betekenis: ik heb veel geleden.) publiceerde  Eduard Douwes Dekker in 1860 ‘Max Havelaar of De koffieveilingen der Nederlandsche Handelmaatschappij’. Dekker was is in 1856 assistent-resident van Lebak geworden en raakte verstrikt in allerlei interne conflicten van de bestuurlijk elite.

 

 

Dekker wordt overgeplaatst en neemt tenslotte teleurgesteld ontslag en keert terug naar Europa. Hij schrijft daar de Max Havelaar. Hij keert zich in dit boek tegen het Nederlandse gezag en stelt de uitbuiting van de bevolking van Java aan de orde. Het boek maakte al direct veel indruk en werd overal op de wereld vertaald. Tot op de dag van vandaag  zijn de meningen over het boek verdeeld. Centraal staat dan de vraag of Dekker een reëel beeld van het Nederlandse koloniale bestuur geeft of dat hij het boek schreef om eerherstel te krijgen.

Tekst Max Havelaar

 

Na de publicatie was Dekker een beroemd schrijver met veel bewonderaars. Het belangrijkste werk dat hij vervolgens schrijft, verscheen in zeven bundels Ideeën. Hierin allerlei schetsen, verhalen en beschouwingen over een veelheid van onderwerpen.

Enkele ideeën:

Over opvoeden:
't Is zonderling dat zoveel mensen zich verstouten kinderen te hebben. In Artis ken

ik een oppasser die weet om te gaan met de tygers. Een ander is geschikt voor de
vogels.
Ook de kunstmatige visteelt heeft z'n specialiteiten.
Maar kinderen houdt ieder. 
Over de mens:
Er bestaat 'n zesde werelddeel dat tot-nog-toe z'n Columbus niet gevonden heeft.

En dit is te vreemder, omdat duizenden en duizenden voorgeven zich zooveel
moeite te
getroosten om het te ontdekken. Dit werelddeel heet ‘de mensch'. 
We kennen hem niet.
=> P.A. de Génestet

 

 

 

Mooie meissies, mooie blomme
Mooie meissies, mooie blomme,
Van een mooi meissie ben ik gekomme,
En een mooi meissie is m´n hartedief,
Daarom heb ik alle mooie meissies lief!
Kon ik alle mooie meissies krijge…
Ik zou ze-n-an ´n touwetje rijge,
Ik zou ze kuipen in een vat …
Och, als ik alle mooie meissies had!
Als ik dood ben, zullen ze mij begrave…
Ze zullen mij naar ´t kerrikhof toe drage.
Ze zullen schrijven op m´n graf:
´Hier ligt de jonkman die alle mooie meissies
liefhad!´

Eduard Douwes Dekker

 

 

thorbecke2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafschriften op Thorbecke
animatie: Fred Marsman