De reformatie en contrareformatie

zestiende eeuw

 

Als Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk in Wittenberg spijkert, begint de reformatie. Hij heeft daarin vooral kritiek op misstanden  in de rooms-katholieke kerk. Zijn opvattingen over het geloof vinden hier al snel gehoor. De mensen wilden zelf een oordeel over geloofszaken kunnen geven.

 

Ook de ideeën van Johannes Calvijn over de predestinatie werden door veel gelovigen overgenomen. Volgens deze opvattingen kom je in de hemel door uitverkiezing van God en niet door eigen verdiensten. 
In de literatuur kom je de opvattingen van de reformatie tegen in o.a. psalm- en Bijbelvertalingen, martelaarsliederen en geuzenliederen.

 

 

Belangrijkste vertegenwoordiger van het verzet tegen de katholieke kerk was de calvinistische humanist Philips van Marnix van Sint Aldengonde (1540 -1598). In Den bijencorf der H. Roomse kerke levert hij felle kritiek op de autoriteiten en wantoestanden in de katholieke kerk.

De contrareformatie

De katholieke kerk verzet zich tegen de nieuwe opvattingen met de contrareformatie. De kerk verdedigt daarin haar geloof en men gaat allerlei misstanden te lijf.

anna bijns
Anna Bijns

Anna Bijns (1494 – 1575) werd een van de belangrijkste vertegenwoordigers van deze stroming. Zij verdedigt het katholieke geloof en zag in Luther de grote vijand.

=> Opstandsliteratuur