De renaissance

zestiende eeuw

 

De renaissance (wedergeboorte, herleving van de kunst van de klassieken) ontstond rond 1400 in Italië. Bij de renaissance gaat het allereerst om opvattingen over de kunst.
In de literatuur was Francesco Petrarca het grote voorbeeld. Zijn sonnetten over zijn geliefde Laura hadden grote invloed op  andere dichters.
De belangrijkste kenmerken van de renaissance waren:

  • In de kunst en cultuur laat men zich leiden door de opvattingen daarover van de Grieken en Romeinen.
  • Men heeft een antropocentrische levenshouding. Dat wil zeggen dat de mens centraal staat.
  • Er wordt bewust gestreefd naar artistieke vormschoonheid.
  • De kunstenaar zelf en niet de groep is belangrijk. De kunstenaar is niet langer anoniem en wordt geëerd.
  • Nieuwe genres zoals sonnetten, odes, brieven, biografieën, geschiedschrijving, emblemata en de klassieken tragedie doen hun intrede.

 

 

=> Enkele schrijvers